Onbezorgd genieten

AOW en lijfrente

onbezorgd genietenEindelijk eens die reis maken, een zeilboot kopen of een vakantiehuis in Italië zoeken? Als u met pensioen gaat heeft u daar eindelijk de tijd voor. Maar daar is ook geld voor nodig. Hoewel de meeste Nederlanders vanaf hun vijfenzestigste een AOW-uitkering ontvangen, is dit bedrag vaak niet toereikend om na uw pensionering uw huidige levensstandaard te kunnen voortzetten. Een goede pensioenvoorziening is dan hard nodig.

Eén ding is duidelijk: hoe eerder u begint, hoe aantrekkelijker het resultaat. Een inventarisatie van uw huidige inkomen en uw uiteindelijke wensen is een must om tot een goede pensioenoplossing te komen. U kunt uw inkomen voor de toekomst onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. Maar u kunt ook zelf sparen of beleggen om een kapitaal op te bouwen waaruit u straks een inkomen kunt halen. Of misschien kiest u voor een combinatie van die twee mogelijkheden?
Een goed pensioen is maatwerk. Uw persoonlijke omstandigheden, wensen en mogelijkheden zijn immers uniek. De beste pensioenoplossing voor u dus ook!
Overleg eens met onze specialisten. Wij kunnen u alles vertellen over AOW, lijfrentes en alles wat verder komt kijken bij een pensioenvoorziening. U kunt ons bellen voor een afspraak of stuur het aanvraagformulier op deze site op.

Algemene Ouderdoms Wet (AOW)


Iedereen die is ingeschreven bij een van de Nederlandse gemeenten en hier rechtmatig woont, is in principe verzekerd voor de AOW. Onafhankelijk of u een inkomen heeft of welke nationaliteit u heeft. Ook als u in Nederland woont maar in het buitenland werkt bent u voor de AOW verzekerd (mits u onder de Nederlandse loonbelasting valt).
Het AOW-pensioen gaat in op 65-jarige leeftijd. U moet 50 jaar verzekerd zijn geweest om voor het maximale AOW-pensioen in aanmerking te komen. Vanaf uw 15e dus. Per jaar bouwt u 2% van het volledige AOW-pensioen op. Indien u in een of meerdere jaren niet verzekerd bent geweest dan krijgt u uiteraard ook minder AOW.
AOW is gebaseerd op het minimumloon en afhankelijk van het aantal verzekerde jaren. Ook uw leefsituatie speelt een rol. Gehuwden of samenwonenden hebben beiden individueel recht op AOW. Als uw partner jonger is dan 65 jaar en u bent geboren voor 1950 dan komt u in aanmerking voor een toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van uw partner.


naar boven

Lijfrente

Middels een lijfrenteverzekering heeft u de mogelijkheid een aanvullend pensioen op te bouwen. De premie of koopsom hiervoor is fiscaal aftrekbaar, de uitkeringen worden fiscaal belast. Onze adviseur maakt samen met u een berekening van de zogenaamde jaar- en reserveringsruimte. Als hieruit blijkt dat uw pensioen een tekort heeft, geeft de fiscus u de mogelijkheid extra premie af te trekken bovenop de maximaal aftrekbare premie. Indien u een bedrag ineens ontvangt, bijvoorbeeld door een expirerende lijfrenteverzekering, een ontslagvergoeding of schadeloosstelling, kunt u hiermee een lijfrente-uitkering kopen. U hoeft dan niet direct af te rekenen met de fiscus, wat u een aanzienlijke besparing kan opleveren.
Er bestaan veel wettelijke regels omtrent lijfrenteverzekeringen. Als u aangeeft wat uw wensen zijn, begeleiden wij u door de ingewikkelde materie. U krijgt vervolgens een advies op maat.

U wilt weten hoe u straks onbezorgd kunt genieten? Maak een afspraak met een van onze specialisten.

naar boven

Lijfrentepolis naar de bank

Tot nu toe was het alleen mogelijk om, zoals dat heet, fiscaal gefacilieerd te sparen voor een pensioenvoorziening in de vorm van een lijfrente bij een verzekeraar. Nu ook het banksparen ten tonele is verschenen, kunt u via de bank fiscaal vriendelijk kapitaal opbouwen en is het ook mogelijk om vrijvallende lijfrentepolissen bij een bank onder te brengen . U bent wel gebonden aan de oude, vertrouwde fiscale regels: het lijfrentekapitaal moet worden uitgekeerd in de vorm van een oudedagslijfrente, een tijdelijke oudedagslijfrente of een nabestaandenlijfrente.

Onderstaand leest u informatie over de Delta LLoyd Groeirekening en de Delta Lloyd Oogstrekening.

Lijfrente Groeirekening

Wat is het?
De Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening is een rekening waarop u spaart of belegt voor een aanvulling op uw pensioen. Door de nieuwe fiscale wetgeving kunt u nu kiezen tussen de bestaande lijfrenteverzekeringen en het nieuwe bancaire lijfrenteproduct.
Met de Lijfrente Groeirekening kunt u fiscaal voordelig een kapitaal opbouwen voor uw oude dag. Het bedrag dat u inlegt is namelijk, binnen uw fiscale jaarruimte en eventueel de reserveringsruimte, aftrekbaar van de belasting. Als u een pensioentekort heeft, kunt u optimaal gebruik maken van het fiscale voordeel. Het geld dat u stort, kunt u op een rekening laten groeien tegen een spaarrentevergoeding, maar u kunt er ook voor kiezen het bedrag te beleggen. Een combinatie van sparen en beleggen is ook mogelijk. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u uw opbouwde kapitaal periodiek laten uitkeren.

Hoe werkt het?
De Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening, ook wel individueel pensioen of aanvullende oudedagsvoorziening genoemd, werkt als volgt:
– Door op een geblokkeerde rekening geld te storten bouwt u een kapitaal op.
– De rekening is geblokkeerd omdat u de inleg fiscaal mag aftrekken en dus alleen mag gebruiken voor uw lijfrente.
– Door de fiscale jaarruimte en reserveringsruimte te benutten kunt u een belastingteruggave vorderen op uw gestorte vermogen. De actuele rekenregels voor de jaarruimte, respectievelijk reserveringsruimte, vindt u terug op www.belastingdienst.nl. Indien u op basis van de actuele rekenregels ruimte heeft om de betaalde premie/koopsom in aftrek te brengen, wordt deze in mindering gebracht op uw inkomen uit werk en woning.
– U mag doorsparen (of beleggen) tot u 70 jaar bent. Daarna moet u het geblokkeerde spaar- of beleggingstegoed periodiek laten uitkeren. Dit doet u door het geblokkeerde spaar- of beleggingstegoed op een Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening of in een Direct Ingaande Lijfrente Verzekering te storten.
– Bij overlijden (van de rekeninghouder) wordt het tegoed op de geblokkeerde rekening in gelijke termijnen uitgekeerd aan de nabestaanden.
– Als u (een gedeelte van) uw geld belegt, kunt u de koers ontwikkelingen volgen via www.deltalloyd.nl/lijfrente.
Via internet heeft u 24 uur per dag direct toegang tot uw rekening en uw beleggersportefeuille.

Uitkeringsmogelijkheden
De Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening is een opbouwproduct bedoeld om kapitaal voor later mee op te bouwen. Na de opbouwfase start de uitkeringsfase waarin u periodieke uitkeringen als aanvulling op uw pensioen ontvangt.
Voor de uitkeringsfase kunt u kiezen uit diverse uitkeringsvormen, zoals:
– lange oudedagsuitkering;
– tijdelijke oudedagsuitkering;
– nabestaanden uitkering

Aanvullende verzekeringen
Bij de Lijfrente Groeirekening is, het zoals bij alle producten die vallen onder de bancaire lijfrente, mogelijk om de voortzetting van de inleg bij overlijden of arbeidsongeschiktheid direct mee te verzekeren. U kunt een losse arbeidsongeschiktheidsverzekering of overlijdensrisicoverzekering meeverzekeren om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden op te vangen. Met de overlijdens-risicoverzekering verzekert éxtra kapitaal. Het recht op uitkering van het opgebouwde kapitaal uit de Lijfrente Groei-rekening blijft namelijk ten allen tijde beschikbaar voor de nabestaanden.

Wet IB 2001
Alle ingelegde bedragen op de Lijfrente Groeirekening vallen onder de Wet IB 2001. Als u een lijfrente die onder een ander regime valt dan de Wet IB 2001 wil overhevelen in de Lijfrente Groeirekening, dan moet deze lijfrente eerst worden omgezet in een lijfrente Wet IB 2001.

Kosten
Aan het openen van een Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening zijn geen kosten verbonden. Als u kiest voor de mogelijkheid om te sparen, rekenen wij geen kosten. Alleen als u ervoor kiest om te beleggen, worden er transactiekosten per beleggingsopdracht berekend. Uitgebreide informatie over de beleggingsfondsen, de transactiekosten en de actuele rente vindt u op www.deltalloyd.nl/beleggen.

Wat zijn de voordelen?
Samenvattend biedt de Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening u de mogelijkheid om op een fiscaal aantrekkelijke, eenvoudige en transparante manier te sparen voor uw oude dag.
Alle voordelen van deze flexibele rekening op een rij:
– Aan het openen van een Lijfrente Groeirekening zijn geen kosten verbonden.
– Er is geen beperking op de hoogte van de storting.
– U bepaalt zelf wanneer u een bedrag op de rekening stort. Ook een eenmalige storting (koopsom) is mogelijk.
– U kunt ook periodiek bedragen laten incasseren. Dat kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar.
– Met de Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening kunt u zowel sparen als beleggen. Een combinatie is ook mogelijk. Wanneer u kiest voor beleggen, kunt u in overleg met ons of geheel zelf uw beleggersportefeuille samenstellen.
– Sparen is mogelijk tegen de actuele rente, maar u kunt ook sparen in deposito’s. Een deposito is een spaarvorm waarbij u een bedrag voor een bepaalde tijd weg zet tegen een vast rentepercentage.
– Keuze uit ruim 50 beleggingsfondsen van verschillende aanbieders, zoals Delta Lloyd, OHRA en andere gerenommeerde fondsaanbieders.
– U mag de rekening opzeggen. Het gespaarde bedrag moet dan worden voortgezet in een andere opbouwende lijfrente, danwel in een lijfrenteuitkering bij een bank of verzekeraar.

naar boven

Lijfrente Oogstrekening

Wat is het?
Hebt u een lijfrentekapitaal? En komt u op een leeftijd dat u over het geld, dat u via een lijfrenterekening of verzekering bijeen hebt gespaard, wilt beschikken? Dan is het na een lange tijd van sparen, nu tijd om te oogsten.
Als u een Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening opent, kunt u op een fiscaal juiste wijze uw opgebouwde kapitaal in een lijfrente laten uitkeren. Het maakt daarbij niet uit waar of in welke vorm u uw lijfrentekapitaal heeft opgebouwd. U kunt ook meerdere lijfrentes op deze rekening tot uitkering laten komen.

Hoe werkt het?
U hebt jaren geleden een koopsompolis of lijfrente bij een bank of verzekeraar afgesloten. Nu de einddatum in zicht komt, is het tijd om uzelf een aantal vragen te stellen. Wilt u het in termijnen vrijkomende geld nu besteden? Of hebt u het extra geld nog niet nodig en wilt u nog even doorsparen? Hieronder leggen we beide opties uitgebreid aan u voor.

U wilt uw kapitaal verder laten groeien
U bent op de pensioengerechtigde leeftijd, maar u bent niet verplicht uw gespaarde lijfrente nu meteen uit te laten keren. Misschien werkt u nog en hebt u nog geen behoefte aan een extra uitkering. U mag dan doorsparen of beleggen tot u 70 jaar bent. Daarna moet u het geblokkeerde spaar- of beleggingstegoed periodiek laten uitkeren. Met de Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening spaart u verder op een fiscaal juiste en voordelige manier.

U wilt uw kapitaal laten uitkeren
U bent op de pensioengerechtigde leeftijd en u gaat genieten van uw oude dag. Dan is dit het moment om uw gespaarde kapitaal te laten uitkeren. Dit kan via de Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. We zetten uw gespaarde bedrag op deze rekening en keren periodiek een vast bedrag aan u uit. U kunt het bedrag niet in een keer opnemen. Dat staat de wet niet toe. De uitkering loopt tot een afgesproken datum, of tot uw overlijden als rekeninghouder. Bij overlijden wordt het tegoed op de geblokkeerde bank- of beleggersrekening in termijnen uitgekeerd aan de nabestaanden.

Wat zijn de voordelen?
Samenvattend biedt de Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening u de mogelijkheid om op een fiscaal aantrekkelijke, eenvoudige en transparante manier uw gespaarde lijfrentebedrag te laten uitkeren als aanvulling op uw pensioen.
Alle voordelen van deze flexibele rekening op een rij:
– Aan het openen van een Lijfrente Oogstrekening zijn geen kosten verbonden.
– U bepaalt zelf (binnen de fiscale mogelijkheden), afhankelijk van uw inkomenssituatie, hoe lang de uitkering moet lopen. Uiteraard kunnen wij u hierbij adviseren.
– U bepaalt zelf, met inachtneming van de fiscale voorwaarden, in welke termijnen het bedrag aan u uitgekeerd wordt (maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks).

Via deze link kunt u een voorbeeldberekening bancaire lijfrente maken. Met deze rekentool kunt u aan de hand van een benodigd doelkapitaal zelf berekenen hoeveel de maandelijkse of jaarlijkse inleg bedraagt en andersom.

naar boven

« Terug

Realisatie: TiDi Graphics