Uw toekomst in kaart

Sommige mensen lijken precies te weten wat ze willen. Ze hebben veel dingen al gepland. Studie, wereldreis maken, carrière, huis kopen, trouwen, kinderen krijgen, eerder stoppen met werken, pensioen… Maar is dat allemaal nog wel te plannen? En niet te vergeten; te betalen? Ook op termijn? Plannen is niet alleen ‘vooruitkijken’, maar ook ‘rekening houden met…’.
In het verleden waren dingen voorspelbaar: het leven verliep namelijk in negen van de tien gevallen binnen een vast kader. En het pensioen was altijd voldoende om samen van een rustige oude dag te genieten. Tegenwoordig ligt het een stuk ingewikkelder. Al was het alleen maar omdat u helemaal geen ‘rustige oude dag’ wilt hebben!

De wereld om ons heen verandert razendsnel en toch wordt van ons gevraagd een aantal zaken te plannen. We ontkomen er namelijk niet aan financiële regelingen te treffen voor ons leven in de toekomst. Een goed en liefst ook zorgeloos leven. Dit laatste leidt tevens tot de vraag hoe we ons moeten indekken tegen de financiële risico’s van onverhoopte arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Wat is Financiële Planning?
Financiële planning is eigenlijk: uw huidige financiële situatie optimaliseren en het juiste samenstel van financiële - en verzekeringsproducten inzetten voor de toekomst. Dit vereist mede gezien de toegenomen ingewikkeldheid een hoge mate van deskundigheid op het hele brede terrein van financiële en fiscale zaken. Maar ook kennis van erfrecht en sociale verzekeringen.
Een door de FFP, de Federatie Financiële Planners, gecertificeerde financiële planner heeft verstand van al deze zaken. Hij of zij inventariseert uw huidige situatie en rekent deze door naar de toekomst, op basis van uw persoonlijke doelstellingen en wensen alsmede - uiteraard - een prognose van uw financiële positie op langere termijn. Daarbij risico’s ondervangend als pensioengat, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden, etc. En: rekening houdend met veranderingen als nieuwe wetten en nieuw beleid ten aanzien van het belastingstelsel.

Belangrijk aspect is dat alle onderdelen van uw financieel plan één geheel vormen en dat alles in elkaar past, zonder een gat of een overbodig surplus. En dan bovendien nog zo, dat u ook vandaag goed kunt leven en dus niet te veel premie betaalt. Dit vraagt - naast kennis en kunde - overzicht en inzicht.
De Federatie Financiële Planners stelt aan de gecertificeerde planner hoge eisen qua opleiding en ervaring. Bovendien is het voor financiële planners die zijn aangesloten bij de FFP ook nog eens verplicht om hun deskundigheid op peil te houden.

Luc Fermont FFP RPC is Financieel Planner, gecertificeerd door de Federatie van Financieel Planners (FFP).
De Vereniging FFP is de beroepsvereniging van FFP-gecertificeerde financieel planners, die zich onderscheiden door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Financieel Planners die aan deze waarden voldoen, mogen het FFP-keurmerk dragen.

Financieel plan
Een goed financieel plan kunt u herkennen aan de goede onderbouwing ervan en aan de objectiviteit. Het doel is namelijk een plan te maken dat het beste voor ú is, de cliënt.
In een financieel plan wordt er altijd gezocht naar een optimale samenstelling van producten en diensten. Dit ook nog eens heel persoonlijk toegesneden. Dus als u liever geen risico’s neemt, adviseert de gecertificeerde financiële planner dienovereenkomstig manieren om een vermogen op te bouwen. Het accent zou bijvoorbeeld op obligaties en liquiditeiten kunnen liggen in plaats van aandelen.

Het zal u duidelijk zijn: een goed financieel plan is nooit af. Het moet flexibel zijn, veranderbaar. Bovendien: niet alleen de wereld om u heen verandert, maar uw persoonlijke situatie ook. Daarom is het verstandig om zo vroeg mogelijk met financiële planning te beginnen en uw plan periodiek te laten bijstellen. Een gecertificeerde financiële planner zal dit ook adviseren.
Een goed financieel plan bewijst zich achteraf altijd. Neem daarom nu het zekere voor het onzekere. Vraag het onze gecertificeerde financiële planner!

Een gecertificeerde financiële planner…

 • is deskundig op terrein van financiële en fiscale zaken;
 • betrekt alle daarbij behorende aspecten bij uw financieel plan;
 • geeft te allen tijde een objectief advies ter optimalisering van uw financiële situatie nu en in de toekomst;
 • biedt duidelijkheid in kosten en honorarium;
 • is verplicht zijn kennis actueel en op peil te houden;
 • is aan een gedragscode gebonden die betrouwbaarheid en integriteit waarborgt;
 • staat borg voor uw privacy.

Inkomensplanning

Als u zich in de opbouwfase van uw financiële vermogen bevind, adviseren onze financieel planners maatwerk in verzekeringsoplossingen als pensioenopbouw en kapitaalverzekering voor de financiering van vermogensobjecten als een eigen huis of een onderneming.

Vermogensplanning

Als u uw vermogen al heeft opgebouwd, heeft u meer behoefte aan vermogensplanning. Hierbij ligt de focus in het bijzonder op het beleggen en structureren van uw vermogen.

Estate Planning

Of u nu bouwt aan uw vermogen, of dat u uw vermogen al heeft opgebouwd: beide situaties vragen om estate planning. Deze planning is gericht op de overdracht van uw vermogen aan de volgende generatie: de verzorging van uw nabestaanden en de voortzetting van uw onderneming. Onze financieel planners maken graag een financieel plan dat vlot aanpasbaar is aan veranderende omstandigheden. Zo blijft uw vermogen ook behouden voor toekomstige generaties.

Kennisgebieden financiële planning

 • Belastingen
 • Huwelijksvermogens- en erfrecht
 • Sociale zekerheid
 • Beleggen en sparen
 • Levensverzekeringen en pensioenen
 • Financieringen

Elke situatie en doelstelling vraagt om een specifieke aanpak. Stel: uw doelstelling is het verhogen van het rendement op uw ondernemingsvermogen door het rendabel maken van stille reserves. In deze situatie wordt vooral het financieringsaspect in combinatie met het beleggen en sparen benadrukt. Maar daarnaast kan ook de financiële positie van uw nabestaanden worden meegenomen. Bovendien moet er rekening gehouden worden met belastingen. Binnen de randvoorwaarden zoeken onze financieel planners de ultieme mix, zodat u flexibel genoeg blijft om uw wensen en inzichten te verwezenlijken.

Het financiële plan

Bij het opstellen van een financieel plan, worden er vier stappen doorlopen.

 1. inventarisatie
  Op basis van een uitgebreid gesprek, inventariseert onze financieel planner samen met u uw financiële situatie. Vervolgens worden uw wensen, doelen en financiën, alsook de risico’s die uw situatie met zich meebrengt besproken.
 2. analyse
  Er wordt een analyse van de verzamelde gegevens gemaakt. Rekening houdend met uw huidige inkomens- en vermogenspositie en met uw huidige voorzieningen, wordt vastgesteld in hoeverre u uw doelstellingen binnen de gewenste termijn kunt realiseren.
 3. advies
  Eventuele probleempunten uit de tweede fase worden omgezet in oplossingsmogelijkheden. Deze worden door onze financiële planner samengebracht in een advies. Wanneer dit door u als klant wordt goed bevonden, wordt overgegaan tot de volgende fase.
 4. implementatie
  In deze fase wordt het plan omgezet in actie. Hierbij nemen wij u graag werk uit handen. U wordt tussentijds steeds goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Hét moment voor Financiële Planning

Voor de ondernemer en dga:

 • De start van een onderneming
 • Staking en/of overdracht van de onderneming
 • Omzetting van de rechtsvorm van de onderneming
 • Het organiseren van pensioenopbouw in eigen beheer of verzekeraar
 • De aankoop van een woning en/of bedrijfspand
 • Beleggen in privé of binnen de onderneming
 • Het aangaan of ontbinden van een huwelijk
 • U wilt eerder stoppen met werken
 • U wilt uw pensioenbreuk repareren
 • Bij het omzetten van een hypotheek
 • U wilt gaan beleggen
 • Wanneer u schenkingen wilt gaan doen
 • Wanneer u een erfenis ontvangt
 • De aankoop van een studentenwoning voor uw kind(eren)

Úw toekomst in kaart? Maak een afspraak met onze gecertificeerde Financieel Planner.

« Terug

Realisatie: TiDi Graphics