Weduwe/weduwnaar

Indien een naaste is komen te overlijden, dan zijn er, naast het regelen van de uitvaart, een aantal belangrijke zaken die moeten worden geregeld. En het ene is wat belangrijker dan het andere. In ieder geval verzoeken wij u om het overlijden zo spoedig mogelijk aan ons kantoor te melden; telefonisch, schriftelijk of bijvoorbeeld via e-mail.

Verzekeringen

 • stopzetten of wijzigen van verzekeringen (het op uw naam zetten)
 • nagaan of er een risicoverzekering is die tot uitkering komt (hypotheekverzekering e.d.)
 • nagaan of er een begrafeniskostenverzekering tot uitkering komt
 • overlijden melden bij de ziektekostenverzekering

Juridische aspecten

 • nagaan of er een testament is
 • laten opstellen van een Verklaring van Erfrecht met eventuele boedelvolmacht
 • nagaan of er een donorcodicil is
 • nagaan of er een wilsbeschikking is
 • aangifte doen bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond

Financiële zaken

In verband met het overlijden, en indien van toepassing, de volgende voorzieningen aanvragen:

 • sociale uitkering (SVB): als u daarvoor in aanmerking komt stuurt de gemeente u een aanvraagformulier voor een nabestaandenuitkering.
 • tegemoetkoming in studiekosten
 • verlaging van belastingtarieven
 • huursubsidies
 • pensioen
 • overlijdensuitkeringen van werkgevers
 • voorzover nodig gezinshulp aanvragen
 • u kunt misschien voor verlaging/kwijtschelding van bepaalde tarieven in aanmerking komen, zoals reinigingsrecht, zuiveringslasten, milieubelasting etc.

Ons advies

Direct contact met ons kantoor opnemen zodat wij u verder kunnen helpen. En verder:
Onderstaande instanties informeren:

 • banken
 • werkgever
 • notaris
 • uitkerende instanties, zoals het GAK, de bedrijfsvereniging, het pensioenfonds etc.
 • ziektekostenverzekering
 • verzekeringsmaatschappijen
 • overige instanties waar overledene geregistreerd staat

De hieronder aangegeven zaken verder afhandelen:

 • de Voogdij (Als u nog minderjarige kinderen hebt is het raadzaam dat u reeds bij leven een voogd of voogdes aanwijst voor het geval u iets overkomt. Dit kan met een door u zelf handgeschreven en getekend formulier)
 • de huiseigenaar in kennis stellen (in het geval het een huurwoning betreft)
 • nagaan of er een bankkluis is
 • creditcards en cheques inleveren
 • koninklijke onderscheidingen inleveren
 • aangifte van belastingen doen 
 • aflossen van hypotheekverplichtingen
 • effectendepots nagaan en regelen van onroerend goed en effecten
 • abonnementen op kranten, tijdschriften en andere literatuur opzeggen of op uw naam laten zetten

De volgende zaken inventariseren:

 • automatische overschrijvingen
 • banksaldi per overlijdensdatum
 • de (in)boedel (indien nodig laten taxeren)
 • de erfenis
 • inventariseren van lopende schulden (belasting, leningen, creditcards, hypotheek, etc.)

Tenslotte dienen indien nodig kinderbijslag, kinderopvang en/of gezinsopvang te worden aangevraagd.

Heeft u hulp nodig bij het afwikkelen van allerhande administratieve zaken? Neem dan contact met ons op.


Realisatie: TiDi Graphics