Trouwen

Gaat u trouwen, dan zijn er een aantal verzekeringstechnische, juridische en financiële aspecten waarmee u rekening dient te houden.

Verzekeringen

  • tenaamstelling van schadeverzekeringen wijzigen
  • de verzekerde som op de inboedelverzekering aanpassen
  • hoedanigheid op de aansprakelijkheidsverzekering wijzigen in gezinsdekking (met of zonder eigen risico voor kinderen)
  • alle andere schadeverzekeringen aanpassen aan nieuwe situatie (rechtsbijstand, opstal, medische verzekeringen etc)
  • bij spaarpolissen eventueel de begunstiging wijzigen, premiesplitsing laten toepassen


Juridische aspecten

  • testament laten opmaken. Indien gewenst; huwelijkse voorwaarden laten opstellen.
  • laat door de notaris een samenlevingscontract opmaken
  • heeft u kinderen, regel dan de voogdij


Financiële zaken

  • spaarrekeningen en andere rekeningen wijzigen
  • de gewijzigde situatie dient u beiden te melden bij uw werkgever(s): dit is van groot belang als het gaat om collectieve regelingen zoals pensioen, partnerpensioen, nabestaandenpensioen e.d.


Ons advies

  • laat door ons kantoor uw financiële planning (opnieuw) doorrekenen
  • stem alle verzekeringen van beide partners af op de nieuwe situatie
  • vraag ons advies ter zake andere juridische en financiële aspecten
  • neem contact met ons op via het contactformulier


Realisatie: TiDi Graphics