Schade

Wat als u een ongeluk gehad heeft of er is schade ontstaan aan uw huis, inboedel of andere spullen? Dan is het goed om te weten dat u bij CONFIDO ZAKELIJK verzekerd bent. Wij nemen u zoveel mogelijk de rompslomp van een schadeafwikkeling uit handen, om zo samen met u een schadegeval zo snel mogelijk op te lossen. Wat u moet doen bij schade, leest u op deze pagina.
Wat te doen bij een schade is afhankelijk van het soort schademelding. Op deze pagina’s vertellen wij u er wat meer over.

Heeft u schade gehad?
Heeft u een ongeluk gehad of is er schade ontstaan aan uw huis, inboedel of andere spullen? Heeft u een schade veroorzaakt of heeft iemand anders u schade toegebracht? Neem direct contact op met ons kantoor.

Wanneer kunt u bij ons terecht?
Tijdens kantooruren kunt u ons:

 • bellen (0115) 61 54 41
 • faxen (0115)
 • e-mailen met onze medewerkers via info@confidozakelijk.nl
 • een schadeformulier downloaden via de website
 • en natuurlijk kunt u altijd bij ons binnenstappen in Goes en Hulst

Buiten kantoortijd kunt u altijd een schadeformulier downloaden via deze website of verzoeken om assistentie bij het invullen van dit formulier via het contactformulier op deze website.

Wat gebeurt er na uw melding?

 • Wij gaan na op welke van uw verzekeringen uw melding thuishoort en starten vervolgens direct met de schadeafwikkeling.
 • Allereerst zorgen wij ervoor dat zaken als hulpverlening, berging van uw auto na ongeval, verrichten van expertise en andere direct noodzakelijke acties in gang worden gezet.
 • Verder voorzien wij u van de nodige informatie, zoals welke herstelbedrijven u het beste kunt benaderen, wat daar voor voordelen aan vast zitten, over welke dingen u beslist wèl moet doen en welke beslist niet.
 • Uiteraard zorgen wij voor de administratieve afwikkeling en contacten met de verzekeringsmaatschappijen, zowel die van uw eigen verzekering als die van andere partijen.
 • Wij streven ernaar om zoveel mogelijk de rompslomp van een schadeafwikkeling bij u uit handen te nemen, en om zo samen met u een schadegeval zo snel mogelijk op te lossen.
  Met uw medewerking - voor het aanleveren van de gegevens die we nodig hebben - kunnen de meeste schades binnen één of enkele weken zijn afgerond.

Enkele aandachtspunten en wetenswaardigheden

Het maakt veel verschil of er bij u thuis iets gebeurt of dat u bij een ongeluk ergens onderweg betrokken raakt. Een gesneuvelde ruit vraagt om een andere behandeling dan een uitslaande brand.
Daarom hieronder enkele aandachtspunten en wetenswaardigheden over diverse soorten van meldingen.

Melding op autoverzekeringen

Bij een ongeval langs de weg zal veelal de politie zorgen voor de inschakeling van de nodige hulpverleners en takelwagens. Is er hulp nodig maar (nog) geen politie aanwezig, of schakelt de politie de hulp niet in (wat in het buitenland wel voorkomt) bel dan het nummer van de alarmcentrale. Dat staat op uw groene kaart.
Ook als er geen echte hulpverlening nodig is, kan inschakelen van de politie wenselijk zijn. Doe in elk geval een beroep op de politie als er sprake is van een aanrijding waarbij iemand doorrijdt zonder zich bekend te maken, of als er onduidelijkheid is over de schuldvraag.
Vul zo mogelijk ter plaatse het autoschadeformulier in met de gegevens van alle betrokken partijen.
Erken geen schuld, laat dat maar door politie of verzekering uitzoeken.
Noteer ook namen en adressen van getuigen; het blijkt dat niet iedereen even eerlijk omgaat met het verhaal over de toedracht van een ongeval. Of soms verschilt men gewoon van mening over de exacte gebeurtenis. Getuigen zijn in zulke gevallen van wezenlijk belang. Indien u een fotocamera bij de hand heeft is het zinvol een foto van de toedracht/situatie te maken.
Bel altijd met ons kantoor, liefst nog voordat uw auto naar een garage gaat, ook als het om een minder ernstige schade gaat. Wij nemen namelijk (via de betrokken verzekeringsmaatschappij) deel aan diverse samenwerkingsverbanden met reparateurs, die voor u belangrijke voordelen kunnen inhouden zoals:

 • een verlaging van uw eigen risico
 • gratis vervangende auto voor de duur van de reparatie
 • niet wachten op expert dus snellere reparatie
 • geen omkijken naar de financiële afwikkeling

Deze voordelen gelden alleen als uw auto wordt gerepareerd bij één van de aangesloten bedrijven. Dat zijn er veel, het is dus goed mogelijk dat ook uw eigen garage daaronder valt.
Heeft u een schade aan uw autoruit, ga dan naar een gespecialiseerd bedrijf zoals Carglass, Autotaalglas, de Glasgarage of Autofocus.
Ook daarmee zijn afspraken gemaakt over verlaging van het eigen risico.
Dan kan het ook nog voorkomen dat u een schade heeft waarvoor u niet verzekerd bent. Niet alle auto’s zijn immers Volledig Casco verzekerd. In sommige gevallen kunnen wij u dan toch van dienst zijn, bijvoorbeeld met hulp bij het verhalen van uw schade op de veroorzaker of met advies over een goede reparateur. Neem dus gerust met ons contact op.

Klik hier voor het Europees schadeaangifte formulier

<naar boven>


Melding op een aansprakelijkheidsverzekering

Die heeft u nodig als u schade aan iemand anders heeft toegebracht (niet met uw auto).
Melding kan telefonisch, per post, fax of per e-mail. Ons kantoor zal zo nodig contact opnemen met de persoon die schade heeft.

Klik hier voor het Schadeaangifte formulier

<naar boven>


Melding op opstalverzekering, inboedelverzekering

Bij een echte calamiteit zoals een grote brand in uw woning, zorgt de brandweer voor melding aan de Verzekeraars Hulp Dienst, en die zorgt weer voor melding aan de verzekeringsmaatschappij of aan ons kantoor.
Meestal is er al een zogenaamde Salvage-coördinator (een hulpverlener vanuit de verzekering) aanwezig nog voordat u zelf aan verzekeringen denkt.
Die Salvage-coördinator zorgt voor de eerste hulp, zoals het regelen van onderdak voor u en uw familie, voor het veiligstellen van spullen die in uw pand achterblijven, voor direct begin van opruiming of schoonmaakwerk enzovoort.
Bij schade door diefstal en inbraak is het noodzakelijk dat u aangifte doet bij de politie. Dat bewijs van aangifte is nodig om een beroep op uw verzekering te kunnen doen.

Neem in alle gevallen contact op met ons kantoor om uw verhaal te vertellen en de nodige informatie uit te wisselen.
Daarna komt de zorg voor het herstellen van de schade en/of het vaststellen van de (financiële) omvang daarvan. Dit wordt gedaan door een expert die wij voor u inschakelelen.
Bij kleinere schades kan vaak worden volstaan met het insturen van een schadeformulier en de nota van de reparatiekosten.

Klik hier voor het Schadeaangifte formulier

<naar boven>


Melding op een glasverzekering

Als u een glasverzekering heeft, hoeft u niet eerst melding bij ons kantoor te maken maar mag u direct een glashersteller bellen. Een landelijk werkend bedrijf is Service-Glasherstel, telefoon 0800-0226688.
De glashersteller zal meestal de rekening rechtstreeks naar ons kantoor toezenden. De glashersteller geeft u de naam van ons kantoor door en ons telefoonnummer. Makkelijker kan het niet.

Klik hier voor het Schadeaangifte formulier

<naar boven>


Melding op een zorgverzekering

Hieronder vallen verzekeringen voor ziektekosten, tandarts en ongevallen en dergelijke.
In veel gevallen zullen apothekers en ziekenhuizen hun rekeningen al rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij sturen. Komen zulke facturen wel bij u terecht, dan moeten de originele rekeningen worden ingezonden met een zogeheten declaratieformulier. Mocht u dit niet hebben dan sturen wij u dat graag toe. Stuur ons een e-mail met het verzoek om een declaratieformulier naar u te sturen.
Is er sprake van ziekenhuis opname dan is het prettig als u dit even telefonisch aan ons doorgeeft.
Bij een beroep op een ongevallenverzekering -voor overlijden of blijvende invaliditeit- is een schriftelijke melding noodzakelijk. Ook daarvoor kunt u bij ons de juiste formulieren verkrijgen.

<naar boven>


Melding op een rechtsbijstandverzekering

Soms is er spoed vereist of discretie, dan is een melding rechtstreeks aan de maatschappij mogelijk. Ook voor overleg of juridisch advies kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de maatschappij voor een gesprek met een juridische medewerker.
Bel even met ons kantoor voor het juiste adres of telefoonnummer van uw maatschappij.
In veel andere gevallen zal papieren informatie nodig zijn, dat kan per post of fax aan ons of aan de maatschappij worden gestuurd.

Klik hier voor het Schadeaangifte formulier

<naar boven>

Realisatie: TiDi Graphics