Samenwonen

Gaat u met uw partner samenwonen, dan zijn er een aantal verzekeringstechnische, juridische en financiële aspecten waarmee u rekening dient te houden.

Verzekeringen

 • tenaamstelling van schadeverzekeringen wijzigen
 • de verzekerde som op de inboedelverzekering aanpassen. Een handig hulpmiddel hierbij is de inboedelwaardemeter
 • hoedanigheid op de aansprakelijkheidsverzekering wijzigen in gezinsdekking (met of zonder eigen risico voor kinderen)
 • alle andere schadeverzekeringen aanpassen aan nieuwe situatie (rechtsbijstand, opstal, medische verzekeringen etc)
 • bij spaarpolissen eventueel de begunstiging wijzigen, premiesplitsing laten toepassen

Juridische aspecten

 • testament laten opmaken
 • laat door de notaris een samenlevingscontract opmaken
 • heeft u kinderen, regel dan de voogdij

Financiële zaken

 • spaarrekeningen en andere rekeningen wijzigen
 • de gewijzigde situatie dient u beiden te melden bij uw werkgever(s): dit is van groot belang als het gaat om collectieve regelingen zoals pensioen, partnerpensioen e.d.

Ons advies

 • laat door ons kantoor uw financiële planning (opnieuw) doorrekenen
 • stem alle verzekeringen van beide partners af op de nieuwe situatie
 • vraag ons advies ter zake andere juridische en financiële aspecten
 • neem contact met ons op via het contactformulier
Realisatie: TiDi Graphics