Huis verkopen

Zelf uw huis verkopen is een optie. Via een makelaar kan het ook. Helemaal mooi zou het zijn als u uw huidige woning wil verkopen en een nieuwe woning wil aankopen via dezelfde makelaar. Dat levert u veel "onderhandelingsruimte op".

Uw eigen woning verkopen; daar moet u niet al te licht over denken. Allerlei juridische kwesties en andere zaken eromheen spelen een belangrijke rol. Veel mensen kiezen daarom voor het inschakelen van een makelaar.

De makelaar; wat doet hij voor je

Onverwacht bezoek voor de deur? Ongewilde kijkers door het raam? Geen antwoord weten op specifieke vragen van geïnteresseerden? De makelaar is gedurende het hele verkooptraject uw vraagbaak en adviseur.
Een makelaar brengt u langs professionele weg uw huis op de markt zonder dat u voor verrassingen komt te staan. Het is voor huizenbezitters een van de mogelijkheden om snel en voor de juiste prijs de woning te verkopen.

De dienstverlening

De dienstverlening, die vaak voor onbepaalde tijd geldt, kan o.a. bestaan uit:

 • brede publiciteit
 • het zoekersbestand van de makelaar
 • het uitwisselingssysteem van bijvoorbeeld een NVM-makelaar waarbij meer dan 2.000 NVM-makelaars in Nederland zijn aangesloten
 • verkoopbrochure met wervende tekst, foto(’s), plattegrond-tekeningen en kadastrale kaart van uw pand
 • in het oog springende foto’s met informatie in de etalage
 • opmaak en plaatsing van advertenties in de samen met u gekozen media
 • plaatsing van affiches en borden
 • de internetsite van de makelaar en bijvoorbeeld de druk bezochte NVM-site
 • onderzoek naar bestemmingsplan, milieuaspecten, bouwkundige staat en onderhoudstoestand
 • het verzorgen en begeleiden van uw woning met potentiële kopers
 • het beoordelen van en adviseren over de reële verkoopprijs
 • het opstellen van de benodigde contracten
 • het behartigen van uw belangen tot en met de feitelijke en juridische overdracht
 • het verzorgen van een kosteloze rechtsbijstandverzekering
 • een passende after-sales

Onderhandelen

De makelaar onderhandelt voor u met de kopende partij. Hierbij mag de makelaar nooit ook de kopende partij vertegenwoordigen in verband met belangenverstrengeling. Op het moment dat je biedt, ben je in onderhandeling met de koper en moeten andere gegadigden even wachten.

Informatieplicht

Als verkopende partij hebt u een zogenaamde informatieplicht. Dat wil zeggen dat gebreken en achterstallig onderhoud gemeld moeten worden. De makelaar kan ook hier zijn diensten aanbieden.

Voordelen

Aan het inschakelen van een makelaar zitten een aantal grote voordelen. Een makelaar heeft de nodige expertise in huis om te bepalen wat een schappelijke vraagprijs is, en ook niet onbelangrijk, een geschikte koper te vinden. Hij is goed op de hoogte van het prijsniveau en kan hij u helpen bij het onderhandelen.

Wat kost een makelaar?

De kosten belopen in veel gevallen 1,75% excl. BTW van de uiteindelijke koopsom, de hoogte van de courtage is echter onderhandelbaar.

Waar vind ik een makelaar?

Er zijn in Nederland een aantal grote vastgoed- en makelaarsorganisaties. De grootste is NVM.

De Vereniging VBO is een actieve brancheorganisatie die de belangen behartigt van de professioneel werkzame vastgoedadviseurs en makelaars in ons land.

De Landelijke Makelaars Vereniging heeft op dit moment ca. 400 leden (allen "beëdigd" makelaar) verspreid over het gehele land. U vindt dus altijd een LMV-makelaar bij u in de buurt.

De Garantiemakelaar verplicht een makelaar meer te bieden dan een standaardservice bij de aan- of verkoop van een woning. Het is een soort keurmerk.

De notaris

Wat doet de notaris?

De verkoper doet er goed aan tijdig de notaris te raadplegen. Hij krijgt advies over de verplichtingen die hij tegenover de koper heeft. Koper en verkoper kunnen zowel voor advies als voor het sluiten van de koopovereenkomst bij de notaris terecht. De notaris moet altijd de formele overdracht van een huis regelen. Hij doet dat via een akte van levering (de zgn. transportakte).
In het verlengde van de wettelijke bepaling dat de kosten van de levering voor rekening komen van de koper (kosten koper) heeft de koper het recht de notaris te kiezen voor het opmaken en passeren van de akte(n). Partijen kunnen gezamenlijk afspreken dat in afwijking van de hoofdregel de verkoper deze notariële kosten voor zijn rekening neemt. Meestal betaalt de verkoper dan ook de verschuldigde overdrachtsbelasting (’kosten verkoper’ of ’vrij op naam’). Ook dan is de keuze van de notaris in principe aan de koper.

Koopakte

De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. Daarin leggen zij vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper. Als de koopakte zonder notariële tussenkomst is opgesteld zijn daarin vaak nog niet alle juridische haken en ogen geregeld.
En juist die aspecten kunnen aanleiding zijn om een huis wel of niet te kopen. Daarom is het belangrijk dat de notaris wordt ingeschakeld voordat een ’voorlopige’ koopakte wordt ondertekend. Hij biedt de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied. Een koopakte, ook al wordt deze vaak de ’voorlopige’ koopovereenkomst genoemd, is een overeenkomst die u bindt. Sterker nog, als u in het bijzijn van getuigen tegen de koper zegt dat u het huis wilt verkopen, dan zit u er al aan vast! Immers een mondelinge overeenstemming is bindend! De term voorlopige betekent alleen, zoals eerder aangegeven, dat de eigendom nog moet overgaan van verkoper naar koper.
Uitsluitend wanneer in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden zijn opgenomen, kan een koper in principe zonder verdere kosten van de koop af. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is de afspraak dat de koper van de koop af kan komen wanneer deze de financiering niet binnen een bepaalde termijn rond heeft.

De transportakte

De transportakte (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat) moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de transportakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte.
De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Bij het kadaster worden alle onroerende zaken geregistreerd, met nauwkeurige plaatsaanduidingen. Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van welk huis is. De inschrijving is openbaar zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat en (welke hypotheken er op rusten).

Wat kost een notaris?

Sinds vorig jaar bestaan er geen vaste tarieven meer voor de diensten van notarissen. Wel zijn er richtlijnen opgesteld en gelden er minimum en maximum tarieven. Het verschil tussen het minimum tarief en het maximum tarief is groot, dus het loont om eerst eens rond te kijken bij verschillende notarissen.
Kortom: een huis verkopen is niet zomaar iets!
Indien u hierover vragen hebt, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons kantoor opnemen!

Realisatie: TiDi Graphics