Geboorte

Is de kleine wereldburger gearriveerd, dan zijn er een aantal verzekeringstechnische, juridische en financiële aspecten waarmee u rekening dient te houden.

Verzekeringen

 • de verzekerde som op de inboedelverzekering aanpassen (de babykamer, babykleding, speelgoed etc. zijn vaak dure aangelegenheden, waardoor uw verzekerde som vaak verhoogd dient te worden; een handig middel voor het bepalen van de waarde van uw inboedel is het invullen van een inboedelwaardemeter).
 • aansprakelijkheidsverzekering wijzigen (soms zijn kinderen nog niet meeverzekerd of geldt er een eigen risico voor schaden door kinderen veroorzaakt).
 • alle andere schadeverzekeringen laten aanpassen aan nieuwe situatie (rechtsbijstand, doorlopende reis, medische verzekeringen etc).
 • melding maken bij de Ziektekostenverzekeraarg (om alle medische kosten te dekken dient de nieuwe wereldburger te worden aangemeld bij de betreffende verzekeraar).
 • bij bestaande spaarpolissen eventueel de begunstiging wijzigen.


Juridische aspecten

 • testament laten opmaken
 • geboorteaangifte doen bij de gemeente waarin u woont/uw kind geboren is
 • naamsgeving; als je getrouwd bent en je wilt dat je baby de achternaam van de moeder krijgt, dan moet je dit regelen bij de burgerlijke stand. Om dit te regelen moet je samen naar de burgerlijke stand. Je moet dit regelen voor de geboorte want anders krijgt het kind bij de geboorte aangifte automatisch de achternaam van de vader (ook al zou dit niet de biologische vader zijn). Het kiezen van de achternaam moet gebeuren bij het eerste kind (van dezelfde partner). Ieder volgend kind krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • erkenning; indien u niet gehuwd/geregistreerd partner bent moet de vader bij voorkeur tijdens de zwangerschap bij de gemeente het ongeboren kind erkennen. De moeder moet hierbij aanwezig zijn!
 • ook is het raadzaam dat u op korte termijn een voogd of voogdes aanwijst voor het geval u iets overkomt. Dit kan met een door u zelf handgeschreven en getekend formulier.


Financiële zaken

 • spaarrekeningen en andere rekeningen openen c.q. wijzigen.
 • de geboorte doorgeven aan uw werkgever(s): dit is van groot belang als het gaat om collectieve regelingen zoals het wezenpensioen.
 • laat ons kantoor (opnieuw) uw financiële planning doorrekenen.
 • overlijdensdekking regelen (i.v.m. uitvaartkosten).
 • studieverzekering sluiten.
 • kinderbijslag regelen


Ons advies

 • laat ons kantoor alle verzekeringen (schade– en levensverzekeringen) op de nieuwe situatie afstemmen,
 • een (nieuwe) Financiële Planning aan u voorleggen en
 • advies uitbrengen terzake andere juridische en financiële aspecten
 • neem contact met ons op via het contactformulier


Realisatie: TiDi Graphics