Eerste baan

Uw opleiding is afgerond, de laatste vakantie genoten en u bent op zoek naar een baan. Dan volgt uw eerste sollicitatie en als deze een succes is, krijgt u te maken met een groot aantal verschillende aspecten:

De arbeidsovereenkomst

Dat is een contract, waarin een aantal zaken worden vastgelegd:

 • functieomschrijving
 • het salaris
 • de werktijden
 • het aantal vakantiedagen
 • de vakantietoeslag
 • de datum indiensttreding
 • eventueel de datum van beëindiging
 • en overige emolumenten zoals pensioen, bedrijfsspaarregeling e.d.

Er zijn arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Veel werkgevers beginnen tegenwoordig met een arbeidsovereenkomst voor bijvoorbeeld drie, zes of negen maanden. Na afloop kan de arbeidsovereenkomst worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd (in vaste dienst).
In veel bedrijfstakken geldt een CAO, de Collectieve Arbeidsovereenkomst: daarin staan een de arbeidsvoorwaarden die voor iedereen gelden. Informeer hierover bij bijvoorbeeld de vakbonden.

Arbeidsvoorwaarden

 • particuliere ziektekostenverzekering
 • arbeidsongeschiktheid: het WIA-gat en de WIA-excedentenverzekering
 • pensioen: ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen
 • ANW-gatverzekering
 • rechtsbijstandverzekering: je weet maar nooit of je een conflict met je werkgever krijgt.
 • enzovoort

Juridische aspecten

 • het arbeidscontract zelf
 • arbeidsvoorwaarden (Welke CAO is eventueel van toepassing)
 • het openen van een salarisrekening
 • het openen van een spaarrekening (al dan niet via internet)
 • testament laten opmaken. Misschien dat u al direct wilt regelen wat er moet gebeuren met uw nalatenschap indien u onverhoopt komt te overlijden.
 • auto van de zaak
 • bedrijfsspaarregeling
 • onkostenvergoedingen

Fiscale zaken

 • loonbelasting
 • inkomstenbelasting
 • sparen & Beleggen
 • aftrekposten
 • de inhoudingen op uw salaris

Ons advies

 • laat ons kantoor alle verzekeringen (schade– en levensverzekeringen) op de nieuwe situatie afstemmen
 • een (nieuwe) Financiële Planning aan u voorleggen en advies uitbrengen terzake andere juridische en financiële aspecten
 • neem contact met ons op via het contactformulier


Realisatie: TiDi Graphics