Echtscheiding

Gaat u scheiden, dan zijn er een aantal verzekeringstechnische, juridische en financiële aspecten waarmee u rekening dient te houden.

Verzekeringen

 • alle polissen waarop een "gezamenlijk belang" is verzekerd dienen gesplitst te worden in een verzekeringenpakket voor ieder van beide ex-partners.
 • tenaamstelling van schadeverzekeringen wijzigen
 • hoedanigheid op de aansprakelijkheidsverzekering wijzigen
 • alle andere schadeverzekeringen aanpassen aan nieuwe situatie (rechtsbijstand, opstal, medische verzekeringen etc)
 • bij spaarpolissen, risicoverzekeringen e.d. eventueel de begunstiging wijzigen
 • De verzekerde som op de inboedelpolis aanpassen
 • Neem in ieder geval contact op met ons kantoor.

Juridische aspecten

 • bij een scheiding zult u altijd bij de notaris terechtkomen (ontbinding huwlijk/verbreking samenlevingscontract).
 • testament laten wijzigen
 • indien van toepassing: voogdij regelen

Financiële zaken

 • de gewijzigde situatie beiden melden bij uw werkgever(s): dit is van groot belang als het gaat om collectieve regelingen zoals pensioen, nabestaandenpensioen e.d.
 • spaarrekeningen en andere rekeningen wijzigen (tenaamstelling e.d.)
 • alimentatie
 • overwaarde eigen woning

Ons advies

 • alle verzekeringen van beide partners op de nieuwe situatie afstemmen
 • advies uitbrengen ter zake andere juridische en financiële aspecten
 • laat (opnieuw) uw financiële planning door ons kantoor voor u doorrekenen

Bij een echtscheiding moet veel worden geregeld. Wie blijft bijvoorbeeld in het huis wonen? Wie zorgt na de scheiding voor de minderjarige kinderen en hoe ziet de bezoekregeling er uit? Maar ook: hoe worden de gezamenlijke bezittingen verdeeld? Complexe onderwerpen, waarover beide partners, bijgestaan door hun eigen of een gezamenlijke advocaat, zelf afspraken kunnen maken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.
Een belangrijk onderdeel van het echtscheidingsconvenant is de alimentatieregeling. Bij wet is geregeld dat ex-echtgenoten ’onderhoudsplichtig’ zijn tegenover elkaar.
Partner-alimentatie: de ene partner moet bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die geen of onvoldoende inkomen heeft.
Kinder-alimentatie: ook een bijdrage in de verzorgings- en studiekosten van de eventuele kinderen is verplicht. Tijdens de scheidingsprocedure kunnen beide echtgenoten afspraken maken over de hoogte van de partner- en kinderalimentatie. De overeengekomen regeling wordt, samen met alle overige afspraken, opgenomen in het echtscheidingsconvenant en uiteindelijk door de rechter bekrachtigd.

De grote vraag: "Hoe zeker is uw alimentatie?"

Na de definitieve ontbinding van het huwelijk moeten beide ex-partners het echtscheidingsconvenant naleven. En dus ook de alimentatieregeling. Voor de partner die van de alimentatie afhankelijk is, lijkt dit een voldoende waarborg voor inkomenszekerheid. De praktijk is echter - helaas - anders. Als de alimentatieplichtige ex-partner bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt of een ongeval krijgt en niet meer aan de verplichtingen kan voldoen, kan de rechter het alimentatie- bedrag eenzijdig verlagen. Bij overlijden wordt de alimentatiebetaling zelfs helemaal stopgezet. Met alle financiële gevolgen van dien.

Brochure ’Alimentatie’

Over alimentatie en aspecten die daarbij een rol spelen, is een uitgebreide brochure verkrijgbaar. U kunt deze aanvragen bij de Postbus 51 infolijn: 0800-8051 (gratis).

Ons advies

Naast de alimentatie spelen bij echtscheiding nog meer aspecten een rol. Wat verandert er bijvoorbeeld in uw ouderdoms- en nabestaandenpensioen? Hoe moet een levensverzekering of spaarplan bij de boedelscheiding worden meegenomen? En wat gebeurt er met de hypotheek?
Bij de besluitvorming is een objectief en deskundig advies, inclusief heldere berekeningen, dan ook onmisbaar. Ons kantoor is hiervoor het juiste aanspreekpunt; tenslotte bent u al langer een goede relatie van ons kantoor, kennen wij uw situatie en hebben wij inzicht in uw problematiek. Op basis van onze (onafhankelijke) adviezen kunt u gezamenlijk, in overleg met uw advocaat, afspraken maken.
Wij verzoeken u om contact op te nemen met ons kantoor zodat wij u volledig kunnen informeren.

Realisatie: TiDi Graphics