Beleggingsverzekering

U hebt in het verleden via ons kantoor één of meerdere beleggingsverzekeringen afgesloten. Het zal u niet zijn ontgaan dat dit type verzekeringen de laatste tijd negatieve publiciteit heeft gekend, in het bijzonder omdat sommige van deze verzekeringen naar nu blijkt hoge, verborgen kosten hebben. Een aantal verzekeraars heeft al dan niet in overleg met consumentenvertegenwoordigers aangekondigd te zullen komen met een compensatieregeling. Naar aanleiding van alle commotie over beleggingsverzekeringen informeren wij u graag nader.

De maatschappelijke onrust over beleggingsverzekeringen heeft in dit voorjaar geleid tot een aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, de heer J.W. Wabeke. Met deze aanbeveling proberen verzekeraars en enkele consumentenvertegenwoordigers (als bijvoorbeeld Stichting Woekerpolisclaim en Stichting Verliespolis) een algemene compensatieregeling af te spreken met verzekeraars voor polissen waarin mogelijk teveel kosten zouden zijn ingehouden. Inmiddels hebben de eerste verzekeraars een regeling met de consumentenvertegenwoordigers afgerond en lijkt het erop dat meer verzekeraars zullen volgen. Het duurt echter nog tot zeker volgend jaar voordat u duidelijkheid heeft of en hoe uw polis aanmerking komt voor een compensatie.

Daarnaast heeft het Ministerie van Financiën onderzoek laten doen om er achter te kunnen komen welke concrete verzekeringen mogelijk wél en welke mogelijk niet in aanmerking komen voor een dergelijke compensatie. Dit onderzoek is uitgevoerd door de AFM en de uitkomsten daarvan zijn op 9 oktober gepresenteerd. Hoewel er op diverse fronten ontwikkelingen zijn rondom de beleggingsverzekering is nog niet in alle gevallen duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn voor u als individuele polishouder. Daarom nemen wij nu zelf het initiatief omdat u van ons mag verwachten dat wij u, als uw intermediair, hierin bijstaan.

Het is mogelijk dat ook u in het bezit bent van een beleggingsverzekering waarbij door de verzekeraar te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Nu er ondanks enkele compensatieregelingen nog geen duidelijkheid bestaat in welke gevallen er sprake is van een beleggingsverzekering waar door de verzekeraar te hoge kosten zijn ingehouden, adviseren wij u het zekere voor het onzekere te nemen en bijgevoegde brief aan uw verzekeraar te sturen. Daarmee behoudt u zich ten opzichte van de verzekeraar alle rechten voor. Eventueel kunt u zich op dit moment of later, na reactie van de verzekeraar, laten begeleiden door een rechtskundig adviseur (uw rechtsbijstandverzekeraar of een andere juridische adviseur), dat is aan u zelf. U kunt de brief ook sturen aan de verzekeraars die inmiddels hebben aangekondigd een regeling te hebben getroffen.

Verder kan het zijn dat binnen uw bestaande beleggingsverzekering de premie voor de overlijdensrisicodekking onredelijk hoog is. Daarnaast kan de waardeontwikkeling binnen uw huidige beleggingsverzekering niet het verwachte rendement opleveren. Het kan wenselijk zijn om hierover nader contact te hebben.

Indien u vragen hebt over uw beleggingsverzekering of over deze brief, neem dan gerust contact met ons op.


Toelichting bij het invullen en versturen van de individuele stuitingsbrief

Op de plaats van de tekst tussen de [haakjes] typt u de juiste gegevens, uiteraard zonder de [haakjes].

1) Linksboven dient u de volledige gegevens van uw verzekeringsmaatschappij (juiste naam, adres, postcode en vestigingsplaats) in te vullen. U vindt de juiste gegevens van uw verzekerings-maatschappij op uw polisblad. Let wel op, een verzekeringsmaatschappij bestaat vaak uit verschillende bedrijven en u dient wel het juiste bedrijf (het bedrijf met wie u een verzekering heeft gesloten) met de volledige gegevens aan te schrijven.

2) Bij “betreft” vult u uw relatienummer van uw verzekeringsmaatschappij in. Dit is niet uw polis-nummer. U dient uw relatienummer in te vullen omdat het zo kan zijn dat u wellicht meer verzekeringen bij de verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten, waarvan u nu niet weet of dat beleggingsverzekeringen zijn. Door uw relatienummer in te vullen stopt u de verjaring van al uw verzekeringen. Dus ook van de verzekeringen waarvan u niet (zeker) weet of deze beleggings-verzekeringen zijn.

3) U ondertekent de brief met een blauwe of zwarte pen.

4) Vervolgens kopieert u de door u ondertekende brief. De kopie bewaart u in uw eigen
administratie.

5) De brief dient u aangetekend met bericht van ontvangst te versturen. Zo heeft u
namelijk een bewijs van verzending en een bewijs van ontvangst.

individuele stuitingsbrief

Realisatie: TiDi Graphics