zekerheid voor onderneming en ondernemer

Zorg goed voor uzelf

Risico's nemen of verzekeren?

Onderwerpen

Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41 info@confidozakelijk.nl www.confidozakelijk.nlZZP'er en geen AOV verzekering? Het risico van bijstand dreigt
Wat als uw zakenpartner gisteren was overleden?
Verhoging griffierechten
Crisis? Juist nú is regelmatig overleg noodzakelijk

In tijden van crisis beter niet besparen op het verzekeren van risico's

ga naar het reactieformulier

In deze nieuwsbrief voor ondernemers behandelen wij vier belangrijke onderwerpen. Wist u dat een ZZP'er die arbeidsongeschikt raakt alleen maar recht heeft op bijstand? Weet u wat u aan griffierechten moet betalen indien u gedagvaard wordt? Heeft u een zakelijke partner? Heeft u dan wel eens bedacht hoe u de waarde van diens aandeel financiert, indien deze partner voortijdig komt te overlijden? En tot slot, wat doet u als ondernemer om deze crisis te overleven.
Allemaal zaken die wij in deze nieuwsbrief behandelen. Heeft u na het lezen nog vragen? Aarzelt u dan niet en neem contact met ons op. Uiteraard zijn wij u graag van dienst.

ZZP’er en geen AOV verzekering? Het risico van de bijstand dreigt

spaarloonregeling

Een werknemer die langdurig ziek raakt blijft gedurende het eerste jaar gewoon 100 % van het salaris ontvangen. In het algemeen ontvangt de werknemer in het tweede jaar van zijn ziekte 70 % van het laatstverdiende salaris. Daarna volgt een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen waarbij de hoogte van de uitkering weer afhangt van het vroegere salaris.

Nederland telt momenteel meer dan 700.000 ondernemers zonder personeel. Voor deze ondernemers geldt deze regeling niet. Raken zij arbeidsongeschikt dan ontvangen zij helemaal niets. Pas wanneer er geen geld meer is voor het levensonderhoud kan de ondernemer een beroep doen op de bijstand. Heeft hij een gezin dan mag er niet meer eigen vermogen zijn dan iets meer dan € 13.000.

Kortom een ZZP’er die arbeidsongeschikt raakt, heeft niet alleen een medisch, maar in de meeste gevallen, ook een groot financieel probleem. Dat financiële probleem kan voorkomen worden door tijdig een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Uit een recent onderzoek blijkt dat maar liefst 66 % van de ZZP’ers een dergelijke verzekering niet heeft.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er in allerlei vormen. Door een juiste afweging te maken kan de premie beperkt blijven.

Bent u een ZZP'er? Laat dan altijd door ons een inventarisatie maken van uw financiële situatie indien u onverhoopt toch arbeidsongeschikt raakt. En laat ons de mogelijke alternatieven om het financiële risico van een dergelijke arbeidsongeschiktheid te beperken voor u op een rij zetten.

top

Wat als uw zakenpartner gisteren was overleden?

einde levensloopregeling

U was jong en bevriend. Een beetje overmoedig begon u samen een onderneming. Eerlijk is eerlijk, het stelde in het begin nog niet zoveel voor. Maar in de loop der jaren kreeg u het ondernemerschap in de vingers. En ‘de zaak’ werd een echte onderneming. En dan is er opeens dat overlijden van een van de vennoten.

Een ongeval, een ziekte. Het kan iedereen overkomen. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe een dergelijke tragische gebeurtenis financieel voor uw onderneming uitwerkt? U heeft niet alleen te maken met het verlies van de arbeid en creativiteit van uw partner. Maar ook met diens erfgenamen. Die zullen waarschijnlijk hun deel van de waarde van de onderneming uitgekeerd willen zien. En dat geld zult u niet in kas hebben. Ook de bank zal niet staan te springen om in deze situatie u te financieren. Het overlijden van een van de partners kan op die wijze direct de continuďteit van de onderneming ernstig bedreigen.

Dat kunt u eenvoudig voorkomen door over en weer een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Waardoor u kunt zorgen dat bij het overlijden van de een, de andere partner een kapitaal krijgt om de schuld aan de erfgenamen te voldoen.
De kosten van een dergelijke verzekering zijn relatief beperkt. Maar als partners in de onderneming verschaft u elkaar daarmee een geweldige extra financiële bescherming bij calamiteiten.

top

Verhoging Griffierechten

freelance

Als ondernemer kunt u een geschil krijgen met een klant. Uw klant meent bijvoorbeeld dat u bij de uitvoering van werkzaamheden schade heeft toegebracht. Of uw klant wenst uw factuur niet te betalen. Dit soort geschillen kunnen eindigen bij de rechter. En dan krijgt u te maken met griffierechten. Dat zijn de kosten die u moet betalen als bijdrage in de kosten van het rechterlijk apparaat.

Griffierechten betaalt u wanneer u eiser bent, maar ook wanneer u gedaagd wordt. Beide partijen moeten dus griffierechten betalen. Indien u gedaagde bent en de griffierechten niet betaalt, dan houdt de rechter geen rekening met uw verweer. In de praktijk zal dit tot gevolg hebben dat het verzoek van de eiser, dus uw tegenpartij, zal worden toegewezen. Naast een verloren procedure wordt u in het vonnis alsnog veroordeeld tot het betalen van de griffiekosten.

Die griffiekosten kunnen fors oplopen. Bent u als bijvoorbeeld een besloten vennootschapeiser, of gedaagde in een zaak waar het gaat om een belang van meer dan € 2.500,- dan bedragen met ingang van 1 januari 2012 de griffierechten maar liefst € 1.789,-! Naast deze kosten krijgt u dan uiteraard ook nog te maken met de kosten van een advocaat.

Er zijn plannen om de griffierechten in 2013 verder te verhogen. Als ondernemer zult u steeds vaker voor de vraag komen te staan of het belang waarvoor u wilt opkomen wel in verhouding staat met de kosten die u moet maken om een procedure te voeren. Relaties kunnen hiervan misbruik maken door de gok te nemen dat u toch niet zult gaan procederen.

Ons advies is om na te gaan of een bedrijfsrechtsbijstand voor u passend is. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk niet alleen de kosten van een advocaat maar ook de griffierechten.

top

Crisis? Juist nu is regelmatig overleg noodzakelijk

fusie

We hebben te maken met een ernstige economische crisis. En het Kabinet waarschuwt ons dat de situatie in 2012 slechter zal worden. Met bijvoorbeeld de verwachting dat de werkloosheid binnenkort de 500.000 zal overschrijden.

Elke ondernemer probeert zo goed mogelijk op deze ontwikkelingen te reageren. De een bouwt bepaalde activiteiten af. De ander verlegt werkzaamheden. Weer een ander gaat juist nu investeren. De keuzen zijn verschillend. Maar wat die ondernemers gemeenschappelijk hebben is dat ze iets in hun bedrijfsvoering veranderen.

En precies dat is waar wij als financieel adviseur extra alert op moeten zijn. Want vaak zullen die veranderingen het noodzakelijk maken om bijvoorbeeld de voorwaarden van bepaalde verzekeringen aan te passen. Gebeurt dit niet of niet correct, dan kan bij een calamiteit blijken dat de verzekeringsdekking niet optimaal is. En dat kan de ondernemer dan veel geld kosten. Geld dat hij zeker in deze tijd niet kan missen.

Daarom ons advies: Communiceer elke belangrijke verandering in uw activiteiten met ons. Maar nodig ons ook uit om regelmatig te controleren of al uw verzekeringen nog wel aansluiten bij de activiteiten die u als ondernemer op dat moment uitvoert.

top
Disclaimer
Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.