zekerheid voor onderneming en ondernemer

Zorg goed voor uzelf

Zorg goed voor uzelf

Onderwerpen

Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41 info@confidozakelijk.nl www.confidozakelijk.nl
Betere regelingen voor werknemers dan voor de werkgever
Wat is nodig en hoe lang is dit nodig
Zelfstandigen zonder personeel en hun pensioen
Zekerheid vraagt permanente bewaking
Fijne feestdagen en een fantastisch 2012!

Ondernemen en ziek zijn

ga naar het reactieformulier

Ondernemers geven niet makkelijk op. Ook niet wanneer het gaat om hun eigen gezondheid. Een beetje verkouden? Vanavond wat eerder onder de wol en dan morgen gewoon weer aan de bak.
Natuurlijk, het ziekteverzuim onder ondernemers is lager dan onder werknemers, maar ondernemers zijn wel mensen. Er kunnen zich ingrijpende gebeurtenissen in de privésfeer voordoen, waardoor de ondernemer tijdelijk pas op de plaats moet maken. Maar ook ernstige ziektes kunnen de ondernemer treffen. Ons vak is om met de ondernemer na te gaan wat de financiële gevolgen zijn, indien de ondernemer door ziekte tijdelijk of langdurig niet meer kan werken.

Betere regelingen voor werknemers dan voor de werkgever

spaarloonregeling

Werknemers die arbeidsongeschikt raken kunnen vaak terugvallen op redelijke voorzieningen. Zowel vanuit de sociale wetgeving, als door de aanvullende verzekeringen die de werkgever voor de medewerkers heeft getroffen.

Maar voor de ondernemer zelf is vaak niets geregeld. Niet in de sociale wetgeving en ook door de werkgever zelf niet. Meer dan de helft van de ondernemers heeft op dit moment bijvoorbeeld geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is triest, maar waar. Een ondernemer die als gevolg van ziekte geen inkomen meer kan verdienen, komt direct in de bijstand indien er geen andere reserves zijn.

top

Wat is nodig en hoe lang is dit nodig

einde levensloopregeling

Elke ondernemer dient inzicht te hebben in de financiële gevolgen voor hem en zijn bedrijf indien hij arbeidsongeschikt raakt.

Welk inkomen heeft de ondernemer nodig? Hoe lang kan de ondernemer teren op opgebouwde reserves? Kan de onderneming toch omzet blijven genereren ook al is de ondernemer niet in staat een bijdrage te leveren? Indien de ondernemer permanent arbeidsongeschikt blijft, heeft de onderneming dan waarde? En zo ja, is dit dan voldoende om voor de ondernemer de periode tot pensioen te overbruggen.

Vragen en nog eens vragen. Ons vak is om die inventarisatie samen met de ondernemer te maken. Vanuit dit inzicht kan dan nagedacht worden over hoe dit risico te managen. Misschien door zelf extra reserves aan te leggen. Misschien door al dan niet tijdelijk een arbeidsongeschiktheids-verzekering af te sluiten. Die alternatieven komen wel. Maar eerst moet het werkelijke risico goed in beeld worden gebracht. Dat is in het belang van de onderneming zelf. Maar uiteraard ook in het belang van de ondernemer en zijn gezin.

Het is te prijzen dat ondernemers goed voor hun medewerkers zorgen. Maar ondernemers moeten ook goed voor zichzelf zorgen!
Ons kantoor wil u daarbij graag helpen. Wilt u een analyse van de financiële gevolgen indien u als ondernemer tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt wordt? Wij maken deze graag voor u.

top

Zelfstandigen zonder personeel en hun pensioen

freelance

Nederland telt op dit moment ruim 700.000 zelfstandigen zonder personeel. (ZZP’ers). In economisch moeilijke tijden kiezen veel potentiële ZZP’ers toch maar voor een vast dienstverband, omdat dit hun meer bestaanszekerheid geeft. Tegelijkertijd vindt er juist een instroom plaats van ZZP’ers die als werknemer te maken hebben gekregen met saneringen of faillissement van hun werkgever. Voor een aantal van hen is dit dan het duwtje om de vaak al langer levende wens om ondernemer te worden, te realiseren.

Op grond van de Pensioenwet kan iemand die eerst werknemer was, vervolgens ZZP’er wordt, de pensioenregeling van de oude werkgever maximaal 1 jaar lang voortzetten. Na 3 jaar eindigen echter de fiscale voordelen van deze pensioenvoorziening. Op dit moment zijn er voorstellen in beraad om deze termijn naar de volle 10 jaar op te rekken.

Zet risico’s op een rij en prioriteer
Iemand die als ZZP’er begint heeft over het algemeen nog maar beperkte financiële reserves. De reserves die er zijn, worden eerst gebruikt voor zaken als briefpapier, website en computer. Toch is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de risico’s die de ondernemer gaat lopen. Op de particuliere verzekering die de ZZP’er heeft, zijn bijna altijd de risico’s die te maken hebben met bedrijfsmatige activiteiten uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheidsverzekering.

Bepaalde risico’s kunnen worden beperkt. Bijvoorbeeld door te werken met goede algemene leveringsvoorwaarden. Bij andere risico’s kan de ZZP’er welbewust de keuze maken dat wanneer er een calamiteit plaatsvindt, hij gewoon pech heeft en een financieel verlies leidt. Bijvoorbeeld wanneer zijn laptop valt of gestolen wordt. Maar er zijn ook risico’s waarvan het onverantwoord is om die niet door middel van een verzekering af te dekken. Ons vak is om samen met de ondernemer in spe een goede inventarisatie te maken van de risico’s die de ondernemer gaat lopen en welke risico’s voorlopig draagbaar zijn en welke risico’s absoluut moeten worden verzekerd.

Wilt u hierover meer informatie neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

top

Zekerheid vraagt permanente bewaking

fusie

U doet er alles aan om calamiteiten als brand, inbraak, of aansprakelijkheidsstellingen te voorkomen. Maar u bent ook realistisch. Dus u weet dat hoe zorgvuldig u ook bent, er toch altijd iets kan gebeuren. En dus sluit u een aantal verzekeringen af.

Verzekeringen dienen zekerheid te geven. Op het moment dat u door ons geadviseerd bent, heeft u die zekerheid. Maar nadien kunnen omstandigheden bij u veranderen. U kunt een nieuw filiaal openen. Of u doet een aanschaf voor de aankoop van een kostbare machine. Kortom u bent druk aan het ondernemen.

Wat belangrijk is om te realiseren is dat door deze veranderingen de in het verleden afgesloten verzekeringen niet meer die zekerheid bieden die u daarvan verwacht. Uw verzekeringen zullen telkens moeten worden aangepast aan veranderingen binnen uw bedrijf. U kunt ons daarbij helpen door direct belangrijke veranderingen aan ons door te geven. Wij gaan dan voor u na of en zo ja, op welke punten uw verzekeringen moeten worden aangepast. Want echte zekerheid is datgene dat wij u willen bieden.

top

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2012!

fusie

We staan alweer aan de vooravond van 2012. Een roerig jaar ligt achter ons. Een jaar van herberekenen, uitstellen en bezuinigen. Maar waarin ook nieuwe uitdagingen werden aangegaan en wensen zijn uitgekomen.
Heeft u hierbij voor 2012 wat hulp nodig, dan weet u ons te vinden.


Confido Zakelijk wenst u hele fijne feestdagen en een heel goed en gelukkig nieuw jaar. Voor uzelf én uw bedrijf.

top
Disclaimer
Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.