zekerheid voor onderneming en ondernemer

Prinsjesdag 2011

Prinsjesdag 2011

Onderwerpen

Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41 info@confidozakelijk.nl www.confidozakelijk.nlGeen nieuwe inleg spaarloonregeling
Einde levensloopregeling
Inzet van freelancers
Informeer ons over wijzigingen binnen uw onderneming

Kabinetsplannen voor 2012

ga naar het reactieformulier

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van ons kantoor die speciaal is geschreven voor onze zakelijke relaties. In de nieuwsbrief vatten wij enkele voor u belangrijke onderwerpen uit de plannen van het Kabinet samen zoals die op Prinsjesdag bekend zijn geworden. Daarnaast besteden wij kort aandacht aan het werken met tijdelijke arbeidskrachten.

Geen nieuwe inleg spaarloonregeling

spaarloonregeling

Met ingang van 1 januari 2012 kunnen werknemers niet meer inleggen op hun spaarloonregeling. Werknemers mogen in 2013 het gespaarde bedrag in een keer opnemen. Hierover hoeven zij dan geen belasting te betalen.

In de afgelopen jaren mochten werknemers opnames doen van hun spaarloonregeling voor het doen van specifieke uitgaven. Bijvoorbeeld de aankoop van een woning of het betalen van bepaalde verzekeringspremies. Veel werknemers betaalden jaarlijks uit de inleg die op de spaarloonrekening werd gedaan ook bepaalde verzekeringspremies. Na 1 januari 2012 vindt er echter geen nieuwe inleg meer plaats. De werknemer zal dan dus de premies vanuit zijn andere middelen moeten betalen.

Het is verstandig uw werknemers tijdig te informeren over het feit dat er na 1 januari 2012 geen nieuwe inleg meer op de spaarloonregeling plaatsvindt. De inleg vond altijd plaats vanuit het brutoloon van de werknemer. Dit brutoloon verandert niet door de verandering van de spaarloonregeling. Door het vervallen van de inhouding zal het netto loon dat de werknemer ontvangt optisch hoger worden.

top

Einde levensloopregeling

einde levensloopregeling

Ook de levensloopregeling komt te vervallen. Eind 2008 namen hier circa 270.000 mensen aan deel. Gemiddeld werd er op deze regeling in 2008 € 2.900 per deelnemer ingelegd.

Meer dan 50 % van de deelnemers gaven aan deel te willen nemen om eerder te kunnen stoppen met werken. Ook veel DGA,’s zijn in de afgelopen jaren aan deze levensloopregeling gaan deelnemen. Niet ongebruikelijk was de constructie dat de DGA het eigen loon verhoogde tot de maximale inleg in de levensloopregeling.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen alleen deelnemers die vóór deze datum 58 jaar zijn geworden nog geld inleggen. Werknemers die op 1 januari 2013 nog geen 58 jaar zijn, kunnen het gespaarde bedrag in een keer opnemen. Maar hierover moeten zij dan wel belasting betalen. De overheid komt met een nieuwe fiscale regeling die de naam vitaliteitssparen krijgt. Het vitaliteitssparen maakt onderdeel uit van een groot pakket maatregelen dat gezamenlijk de naam “vitaliteitspakket” draagt. Dit pakket is er op gericht dat, zoals het kabinet dit noemt, "mensen meer, langer en productiever gaan werken". Naast de mogelijkheid om het opgespaarde bedrag op te nemen zal er ook een mogelijkheid komen om het opgespaarde bedrag in een nieuwe fiscaal gunstige regeling te storten: de vitaliteitsspaarrekening.

U ziet dat er rondom de bestaande spaarregelingen in de komende tijd veel gaat veranderen. Nog niet alle details zijn op dit moment bekend. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Wij zullen u onder meer via deze nieuwsbrieven regelmatig blijven informeren. Uiteraard nemen wij dit onderwerp ook mee in onze persoonlijke adviesgesprekken die wij met u hebben. Mocht u echter tussentijds behoefte hebben aan aanvullende informatie neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn er tenslotte om uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk te behartigen.

top

Inzet van freelancers

freelance

Veel ondernemers hebben op dit moment te maken met een onzekere afzetmarkt. Het consumenten vertrouwen is laag. En dit werkt in veel bedrijfstakken door en maakt planningen voor de komende tijd extra moeilijk. In een dergelijke markt is het begrijpelijk dat ondernemers terughoudend worden om medewerkers aan te nemen zelfs op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Bij onze relaties zien wij dat vaker dan in het verleden wordt gewerkt met freelancers of nul-uren contracten.

Vooral rond het begrip “nul-uren contract” bestaan veel misverstanden. Een van de misverstanden is dat de werkgever op het moment dat hij de werknemer niet inroept ook richting deze werknemer tot niets verplicht is. Dit is niet juist. Het arbeidsrecht is ingewikkeld. Maar samengevat komt de regeling rondom het nul-uren contract op het volgende neer:
Op grond van de wet bestaat het vermoeden dat de omvang van een dienstverband gelijk is aan het gemiddeld gewerkte aantal uren in de drie voorafgaande maanden. Als de werkgever dan in de vierde maand minder werk kan bieden, komt dat in principe voor zijn risico en moet de werknemer ook over de uren waarop hij niet kan werken worden betaald. Ook als de werknemer bijvoorbeeld ziek is.
De wet biedt de mogelijkheid van dit uitgangspunt gedurende 6 maanden af te wijken. Om die reden is een nul-uren contract voor de eerste 6 maanden een prima oplossing. Daarna is dat zeer de vraag. Want stel dat de werknemer in de 3 maanden die volgen gemiddeld 20 uur per week wordt ingezet en in de 4e maand nog maar 5 uren per week mag werken, dan kan de werknemer dus een beroep doen op het wettelijke vermoeden dat de omvang van de arbeidsovereenkomst 20 uren per week bedraagt. De werkgever moet dan bewijzen dat het de bedoeling van beide partijen is geweest om iets anders af te spreken, namelijk een flexibele arbeidsduur die op enig moment ook 0 uren zou kunnen zijn.

Gaat u binnen uw onderneming werken met freelancers of nul-uren contracten informeer ons dan hierover. Wij kijken of er aanpassingen moeten komen op uw bestaande verzekeringspakket. Ook kan het verstandig zijn na te denken over een bedrijfsrechtsbijstandverzekering juist met het oog op geschillen met freelancers en werknemers met een nul-uren contract.

top

Informeer ons over wijzigingen binnen uw onderneming

fusie

We leven in bijzondere tijden. De ene ondernemer ziet opeens kansen en gaat over tot investeringen. De andere ondernemer wordt gedwongen om te saneren. Volop beweging en veranderingen dus.

Al die veranderingen moeten echter wel goed en direct vertaald worden in de financiële producten die u in het verleden heeft aangeschaft. Alleen dan blijven die producten goed passen bij de doelstelling waarvoor u deze heeft aangeschaft. Bijvoorbeeld de bescherming van de continuïteit van uw onderneming bij calamiteiten.
Bij onze periodieke bezoeken aan onze zakelijke relaties komen wij regelmatig tegen dat relevante veranderingen niet aan ons zijn doorgegeven. Uiteraard voeren wij nadat wij dit geconstateerd hebben de noodzakelijke wijzigingen door. Maar regelmatig denken wij dan toch “goed dat er in de tussentijd niets is gebeurd”. Daarom nogmaals de dringende oproep aan u.

Wij beseffen heel goed dat u het als ondernemer druk heeft om uw onderneming veilig door deze woelige tijden te loodsen. Maar ziet u een belangrijke verandering binnen uw kantoor, een ander pand, tijdelijke extra voorraden, samenwerking met andere bedrijven, in- of uittreden van partners of directies, nieuwe activiteiten etc., meldt ons dit dan. Wij zullen dan direct onderzoeken of de financiële producten die wij voor u beheren naar aanleiding van deze veranderingen moeten worden aangepast.

top
Disclaimer
Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.