Milieuschade en lege bedrijfspanden

zekerheid voor onderneming en ondernemer

Onderwerpen
Milieuschade door bluswater
Milieuschade is te verzekeren
Ook kleine bedrijven lopen risico
Leegstand en verzekeringen
Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41 info@confidozakelijk.nl www.confidozakelijk.nl

Indirecte risico's

ga naar het reactieformulier

In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan twee onderwerpen die voor iedere ondernemer van belang kunnen zijn. De eerste gaat over milieuschade. De grote brand bij een chemiebedrijf in Moerdijk laat zien dat claims wegens milieuschade voor elke ondernemer een reŽel risico vormen. Daarnaast leest u in deze nieuwsbrief over de risicoís van leegstaande bedrijfspanden.

Milieuschade door bluswater

Begin januari van dit jaar vond een grote brand plaats bij een verpakkingsbedrijf van chemicaliŽn in Moerdijk. De brandschade aan het pand was enorm. Daarnaast is er schade ontstaan door het ernstige verontreinigde bluswater.

Gemeente en Waterschap hebben maatregelen genomen om het verontreinigde bluswater op te ruimen. De gemaakte kosten, circa 16 miljoen euro, kunnen en worden nu bij het chemiebedrijf geclaimd. De overheid mag een dergelijke schade verhalen op een vervuiler ( in dit geval het chemiebedrijf) ongeacht of de vervuiler aansprakelijk is. Een vervuiler is schadevergoedingsplichtig ongeacht of hij aansprakelijk is.

Het voorbeeld van de brand in Moerdijk laat zien dat bij een brand de omvang van de gevolgschade aan het milieu de schade aan het pand kan evenaren of overtreffen. De vergoedingsplicht voor milieuschade is vooral voor ondernemers een serieus te nemen zaak. Als dit risico niet of onvoldoende verzekerd is, dan kan dit na een schade leiden tot het faillissement van de onderneming.

top

Milieuschade is te verzekeren

Schade aan het milieu kan geleidelijk ontstaan. Denkt u bijvoorbeeld aan een tank met dieselolie waar jarenlang kleine hoeveelheden uit weglekt waardoor uiteindelijk een groot stuk grond ernstig wordt verontreinigd. Maar een milieuschade kan ook ontstaan door een plotselinge gebeurtenis. De brand in Moerdijk is hiervan een voorbeeld.

Plotseling ontstane milieuschade waarvoor een verzekerde aansprakelijk is, is soms beperkt meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze verzekering dekt alleen de schade aan derden waarvoor de verzekerde aansprakelijk is, dus bijvoorbeeld niet de schade aan het eigen terrein. Voor de geleidelijk ontstane milieuschade aan eigen terrein en milieuschade aan derden kan een milieuschadeverzekering worden afgesloten.

Als u hier meer over wenst te weten voor uw bedrijf, neemt u dan contact met ons kantoor op. Wij adviseren u graag verder en lichten u toe hoe ver de dekking van uw huidige verzekering reikt.

top

Ook kleine bedrijven lopen risico

Misschien denkt u dat milieuschade alleen iets is wat grote bedrijven aangaat. Niets is minder waar. Het volgende voorbeeld illustreert dit.

Een hovenier is bij een klant aan het werk. Op enig moment valt een tank met onkruidbestrijdingsmiddelen om en loopt leeg. Hierdoor komt er een te hoge concentratie van het onkruidbestrijdingsmiddel in de grond. Het stuk grond moet worden afgegraven en schoongemaakt. Kosten Ä 2.500. Deze schade was niet meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van de hovenier.

Het voorbeeld laat u zien: elke ondernemer kan te maken krijgen met het risico van milieuschade. Zeker in deze tijd waarin de consument meer en meer milieubewust is, raden wij u aan serieus hiermee om te gaan binnen uw organisatie.

top

Leegstand en verzekeringen

Op dit moment staan er veel bedrijfsgebouwen leeg. Alleen al voor kantoorgebouwen geldt dat 14% van de beschikbare kantoorruimte leeg staat. Eigenaren van gebouwen leiden hierdoor verlies als gevolg van gemiste huuropbrengsten.

Veel ondernemers realiseren zich niet dat leegstand ook gevolgen heeft voor de bestaande gebouwen en goederen- en inventarisverzekeringen. Standaard staat in de polisvoorwaarden van deze verzekeringen dat de dekking bij leegstand volledig vervalt of beperkt wordt soms na een bepaalde periode. Bestaande dekkingen voor bijvoorbeeld schade als gevolg inbraak, vandalisme, vorst-/waterschade komen dan te vervallen.

Heeft u te maken met leegstand van (een deel van) uw bedrijfspand, laat ons kantoor dit dan onmiddellijk weten. Wij kunnen dan in overleg treden met de verzekeraar om te proberen de normale verzekeringsdekking (voor langere tijd) te handhaven.

top
Disclaimer
Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.