nieuwsbrief Confido Zakelijk november 2010nieuwsbrief Confido Zakelijk september 2010

Onderwerpen


Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41
info@confidozakelijk.nl
www.confidozakelijk.nl

zekerheid voor onderneming en ondernemer

Ondernemen is vooruitkijken


ga naar het reactieformulier

Een van de bedrijfsverzekeringen is de rechtsbijstandverzekering voor uw bedrijf, een verzekering om uw bedrijf te beschermen tegen het risico van hoge juridische kosten van geschillen met medewerkers of leveranciers. Een andere is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, die de bestuurder(s) van uw vereniging, stichting of bedrijf beschermt. Dit kan hoge privékosten voor claims voorkomen bij deze bestuurder(s).

Heeft u al eens een risicoanalyse laten maken om te kijken of uw verzekeringen nog voldoen aan uw wensen en de risico’s die uw bedrijf nu loopt? En controleert u geregeld of uw verzekeringspakket nog helemaal up-to-date is?
Want het blijft belangrijk dat bij schade wel het volledige schadebedrag vergoed wordt!
Verder in deze nieuwsbrief een reminder om uw blusmiddelen te (laten) controleren. Niet alleen een veilig idee, maar ook zeker van belang indien er brandschade ontstaat.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwskrant. En hebt u vragen? U weet het, we staan altijd voor u klaar.

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

arbeidsconflict

Stel u bestelt voor uw bedrijf een machine en de leverancier levert de machine niet op de afgesproken leveringsdatum. Of iemand beschadigt uw WA-verzekerde bedrijfsauto, of u krijgt een conflict met een van uw personeelsleden over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Dergelijke situaties brengen vaak onverwachte kosten met zich mee. Deze kunnen enorm oplopen. Zo enorm dat ze het bedrijfsresultaat van uw onderneming erg negatief beïnvloeden of zelfs in gevaar brengen. Want heeft u bij een conflict een advocaat nodig voor het antwoord op een simpele vraag, dan ontvangt u zo een rekening van enkele honderden euro’s. Laat staan dat u er gebruik van moet maken voor een proces!

Graag wijzen wij u erop dat u zich voor dit risico kunt beschermen. Op een bedrijfsrechtsbijstandverzekering kunnen degelijke juridische kosten worden verzekerd.

De dekking
Veel bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen dekken de juridische kosten die het meest voorkomend zijn zoals voor administratief rechtelijke geschillen, verhaalszaken, strafrechtbijstand en arbeidsgeschillen. De meest voorkomende uitsluitingen die wij in onze adviespraktijk tegenkomen zijn conflicten met de belastingdienst, een huurder in uw bedrijfspand of conflicten met een aannemer over een nieuw te bouwen bedrijfspand. Verbouwingen en kleinere aanneemsommen tot € 100.000 zijn daarentegen meestal wel meeverzekerd. Welke risico’s specifiek voor uw bedrijf verzekerd dienen te zijn, bekijken we graag in overleg samen met u.

top

Bestuurdersaansprakelijkheid

bestuurdersaansprakelijkheid

Steeds vaker worden bestuurders van bedrijven aangesproken op mogelijk wanbeleid. Niet alleen bij grote, beursgenoteerde ondernemingen maar juist ook binnen het midden- en kleinbedrijf en ook verenigingen en stichtingen. Een ontwikkeling waar wij u als uw adviseur op dienen te wijzen. Vooral ook omdat veel van onze klanten zich naast hun werk inzetten voor plaatselijk verenigingen en clubs.

Wellicht bent u actief als vrijwilliger binnen het bestuur van een vereniging of een stichting. Vroeger zag men de fouten van deze vrijwilligers nog door de vingers. Men hield het schandaal dat de penningmeester van de stichting met de kas er vandoor ging binnenshuis. Tegenwoordig kijken leden steeds vaker of er naast de penningmeester nog andere bestuurders zijn aan te wijzen, die verantwoordelijk en dus aansprakelijk zijn. Dan probeert men op hen persoonlijk de geleden schade te verhalen.

Grote financiële schade
Zo’n aansprakelijkheidsclaim kan afhankelijk van het soort schade flink in de papieren lopen. Veel organisaties zijn zich niet bewust van deze risico’s en hebben hun bestuurders hier niet tegen verzekerd. De onverzekerde bestuurder draait persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten. Dit gaat ten koste van zijn of haar privévermogen. Het is daarbij niet van belang of een bestuurder voor zijn functie wel of niet wordt betaald. Het is daarom belangrijk om te overwegen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor uw bedrijf, vereniging of stichting. Vraag ons om advies.

top

Houd de voorgeschreven blusmiddelen in werkzame toestand!

brandblussers

Herinnert u zich nog de brand in een familiehotel in het midden van het land? Er was veel schade aan het gebouw en de inventaris van het hotel. Er ontstond commotie rond deze brand omdat de betrokken verzekeraar weigerde een schade-uitkering te doen omdat één van de vijftien voorgeschreven brandblussers niet aanwezig bleek te zijn. De vraag was destijds of dit standpunt van de verzekeraar terecht was of dat de weigering onredelijk was. Wat blijkt: de verzekeraar is in het gelijk gesteld en de uitkering is terecht geweigerd. Hoe kan dat nu?

Als een bedrijfsgebouw en de inventaris worden verzekerd, eist de verzekeraar vaak dat er preventiemaatregelen worden getroffen. Om er zeker van te zijn dat de maatregelen daadwerkelijk worden getroffen en preventiematerialen in werkzame toestand gehouden worden, zijn de polissen vaak voorzien van de clausule blusmiddelen. Deze clausule is een zogenaamde garantieclausule. Dit houdt in dat de verzekeraar geen uitkering hoeft te doen wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan.

Wat is nu de moraal van dit verhaal? Wij zien helaas (te) vaak dat ondernemers slordig omspringen met de preventiemaatregelen die de verzekeraar voorschrijft. Zoals we hierboven hebben willen laten zien, met catastrofale gevolgen als er brand uitbreekt. Ons advies luidt: zorg voor een goed onderhoudscontract voor uw blusmiddelen en controleer of ze allemaal nog aanwezig zijn op de voorgeschreven plaats.

top

Verzekeringsportefeuille doornemen? Sorry, geen tijd!

geen tijd

Een enkele keer horen we nog wel eens een opmerking zoals vermeld in de titel. U heeft het razend druk en u vindt het lastig om tijd vrij te maken voor een gesprek met ons over uw lopende verzekeringen. Toch is het erg belangrijk dat zo’n gesprek regelmatig plaatsvindt. Soms vinden er binnen een onderneming wijzigingen plaats die grote gevolgen hebben voor lopende verzekeringen. Het niet tijdig signaleren van dergelijke gevolgen kan tot grote problemen lijden.

Bent u bijvoorbeeld binnen uw bedrijf gestart met een nieuwe activiteit, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw aansprakelijkheidsverzekering als het gaat om een activiteit waar u nieuwe risico’s loopt die niet zijn opgenomen in uw huidige polis. Wij kunnen dit gemakkelijk voor u regelen zodat u optimaal beschermd bent, maar daarvoor hebben we wel even uw tijd nodig. U weet tenslotte als beste wat speelt binnen uw bedrijf en wij weten weer als beste welke mogelijke gevolgen dit heeft op uw verzekeringspakket.

Geef ons dus de ruimte om een goede risicoanalyse van uw bedrijf te maken. Vraagt u zich nu ook af of uw bedrijf door alle veranderingen in de afgelopen jaren nog adequaat verzekerd is? Neem dan gelijk contact met ons op!

top

Ook eenvoudige verzekeringen vragen om een gedegen risicoanalyse

risicoanalyse

Er is momenteel een tendens waarin gevraagd wordt naar eenvoudige verzekeringsproducten. Verzekeringen die makkelijk te begrijpen en te vergelijken zijn. Op zich snappen we deze roep naar versimpeling. Echter, van groot belang is en blijft dat het product dat gekozen wordt, exact aansluit op de risico’s die spelen. Want een simpele en goedkope verzekering die niet het risico afdekt dat u specifiek loopt, is altijd te duur!

Het risico zelf dragen versus verzekeren
Verzekeringen kunnen een flink deel van een budget innemen. Daardoor kun je, zeker als je starter bent, geneigd zijn om dan maar het risico zelf te lopen. Bepaalde risico’s zelf lopen kan een goede keuze zijn, mits er een gedegen analyse aan ten grondslag ligt. Een persoonlijk advies kan hierbij uitkomst geven. Sommige verzekeringen kun je bijna niet omheen. De aansprakelijkheidsverzekering is daar een goed voorbeeld van. Het is weliswaar niet verplicht (op een enkele uitzondering na) maar zeker als je met personeel werkt is dit een must. Wij raden zelden aan om hier op te bezuinigen.

Zelf te dragen risico’s
Nuttige verzekeringen verschillen per bedrijf. Van belang is om voor het eigen bedrijf inzage te hebben in het mogelijke risico, de te betalen premie, het eigen risico en de verwachte kans op schade. Een ingetikte ruit komt weliswaar wat vaker voor, maar dat kun je zelf bekostigen. De kans op een grote brand in je bedrijfspand is klein maar kan wel vernietigend zijn. Deze dingen moeten afgewogen worden. Kortom, roep onze hulp in om deze analyse met u te maken. Zo gaat u bewust voorbereid om met uw risico’s.

top

Disclaimer

Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.