nieuwsbrief Confido Zakelijk juli 2010nieuwsbrief Confido Zakelijk juli 2010

Onderwerpen


Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41
info@confidozakelijk.nl
www.confidozakelijk.nl

zekerheid voor onderneming en ondernemer

Geven en nemen


ga naar het reactieformulier

In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over het WGA-risico. Wist u dat u 2 keer per jaar, namelijk op 1 oktober en op 1 april, de mogelijkheid hebt om te kiezen voor eigen risicodragerschap?
Verder leest u over de reconstructieverzekering. Geen overbodige luxe, mocht uw bedrijf ooit schade ondervinden waarbij u bijvoorbeeld databestanden of andere ‘te reconstrueren’ onderdelen van uw bedrijf verliest.
Na enkele wetswijzigingen in de successiewet zijn lang niet alle goede doelen meer fiscaal aantrekkelijk. Leest u verderop hoe u uw goede doel hierop kunt controleren.
Wanneer u samen met uw partner het bedrijf leidt, zal het laatste artikel u wellicht interesseren. Een tijd geleden vond er een rechtszaak plaats, waarvan de uitspraak in het voordeel is van de meewerkende partner.

Wat doet u met uw WGA-risico?

WGA-risicodrager

U bent inmiddels bekend met de opvolger van de WAO. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) die eind 2005 is ingevoerd. Een groot verschil met de WAO is dat de WIA uitgaat van het vermogen om te werken. De WIA voorziet onder andere in een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Dat is de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) uitkering.

Voor u betekent dit dat als uw werknemer ziek is, u verplicht bent om zijn loon gedurende 2 jaar door te betalen. Na deze periode komt uw werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering. Als uw werknemer minder dan 65% kan werken, maar meer dan 20%, heeft hij in principe recht op een WGA-uitkering. En voor deze uitkering bent u financieel verantwoordelijk.

Dit wordt ook wel het WGA-risico genoemd. U kunt op 2 momenten in het jaar, namelijk op 1 april en op 1 oktober, kiezen of u dat risico bij het UWV laat of ‘eigen risicodrager’ wordt.
Wanneer u bij het UWV blijft, betaalt u als werkgever jaarlijks een vaste basispremie voor de WAO/WIA via een beschikking van de belastingdienst.
Wanneer u kiest om eigen risicodrager te worden, verzekert u zich ‘privaat’. In het algemeen kunt u er dan op rekenen dat uw premie lager en stabieler wordt. Bij het UWV schommelt uw premie namelijk naar aanleiding van de arbeidsongeschiktheid in uw bedrijf.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden rondom het afdekken van uw WGA-risico? Neem contact met ons op. We helpen u graag om de beste beslissing te maken.

top

De reconstructieverzekering

reconstructieverzekering

U bent goed verzekerd voor eventuele brandschade aan uw bedrijfspand en de inhoud van uw pand. Ook ontvangt u een vergoeding van de vaste kosten en het verlies op de nettowinst, omdat uw bedrijf een aantal maanden stil ligt na de brand. Maar bent u dan wel volledig schadeloos gesteld? En kan uw bedrijf weer draaien zoals voor de schade?

De kosten om het bedrijf weer op te starten worden namelijk niet vergoed door de verzekeraar van het pand. Om een bedrijf na een brand weer volledig op te starten maakt een bedrijf reconstructiekosten. U kunt hierbij denken aan het reconstrueren van vernietigde of beschadigde administratieve bescheiden, archiefstukken, tekeningen, ontwerpen, modellen of maquettes. Deze kosten worden verzekerd op een reconstructiekosten verzekering. Uiteindelijk maakt u namelijk kosten bij het reconstrueren van uw bedrijf. Bijvoorbeeld door het inhuren van extra computers en werkruimte. En wat denkt u van de overuren van de werknemers die zich bezig houden met die reconstructie?

Het is bijna onmogelijk om van te voren te bepalen hoe hoog deze reconstructiekosten zullen zijn. Daarom wordt bij een reconstructiekosten verzekering een bepaald bedrag verzekerd. De verzekeraar vergoedt de kosten in een bepaalde periode (meestal één jaar) tot maximaal het verzekerde bedrag.

De reconstructieverzekering is een belangrijke verzekering voor een bedrijf. Enerzijds omdat de verzekering de reconstructiekosten vergoedt. Maar ook omdat uw onderneming dankzij de reconstructie weer (snel) aan het werk kan. En op dezelfde manier als u dat deed voor de schade. Wilt u meer weten over deze verzekering?
Neem contact op voor meer informatie.

top

Meewerkend echtgenote komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek

meewerkend echtgenote

Vrouwen zijn al lang niet meer weg te denken uit de arbeidsmarkt. Gelukkig maar. Toch wordt er af en toe nog eens een strijd gestreden. De vrouw die meewerkt in het bedrijf van haar man is al een heel oud verschijnsel. Ook in die rol is de vrouw gegroeid. Vaak vervult de echtgenote ook de rol van ondernemer, naast haar man. Voor de belastingdienst is dat veranderde rolpatroon niet altijd duidelijk zoals uit het volgende voorbeeld blijkt.

Een echtpaar exploiteert een bedrijf dat zich bezighoudt met het bouwen van stallen. Man en vrouw vormen samen een vennootschap onder firma. Tweederde van de winst gaat naar de man, de vrouw krijgt het restant. In haar aangifte inkomstenbelasting past de vrouw de zelfstandigenaftrek toe. Na een bezoek van de belastingdienst, legt de inspecteur een hogere aanslag op, waarbij de zelfstandigenaftrek is geschrapt. De inspecteur motiveert dit met de stelling dat de vrouw ondersteunend is geweest in het bedrijf. Zij was in feite niet meer dan een verlengstuk van haar man. Bovendien, zo stelt de inspecteur, is het ongebruikelijk dat het bedrijf een dergelijk samenwerkingsverband met een willekeurige derde zou zijn aangegaan.

De vrouw accepteert deze zienswijze niet en stapt naar de rechter. Die oordeelt dat de werkzaamheden van de vrouw niet hoofdzakelijk ondersteunend van aard zijn, maar juist bijdragen aan het voortbestaan van het bedrijf. Ze heeft een eigen verantwoordelijkheid en draagt dit ook uit naar buiten. De belastinginspecteur geeft zich niet direct gewonnen en gaat in hoger beroep. Ook in hoger beroep concludeert het Hof Amsterdam dat de rol van de vrouw wordt onderschat. Zij heeft dus wel degelijk recht op de zelfstandigenaftrek.

top

Let op: zijn uw giften nog steeds aftrekbaar?

giften aftrekbaar

Vele bedrijven schenken jaarlijks aan goede doelen. Een fijne bijkomstigheid is dat u giften kunt aftrekken bij de belastingaangifte. U bent wellicht al op de hoogte dat de belastingdienst hierbij alleen giften aan een erkend doel accepteert. Hiervoor heeft de belastingdienst in 2008 de ANBI-status in het leven geroepen. Op de site van de belastingdienst kunt u een programma downloaden om te kijken of uw goede doel een ANBI-status heeft.

En dat is dit jaar nog belangrijker. Vanwege een aanpassing in de successiewet per 1 januari 2010 is de beschrijving van de ANBI-status verscherpt. Eerder moesten de goede doelen nog 50% van hun activiteiten besteden aan ‘het algemeen nut’ om de ANBI-status te voeren. Sinds dit jaar is dat 90% geworden. Het gevolg is dat de goede doelen opnieuw hun ANBI-status moeten aanvragen. Een aantal krijgt de status niet meer toegekend. Natuurlijk geeft u aan een goed doel om te steunen. Maar het zou zonde zijn als u onterecht rekent op een aftrekpost.

top

Disclaimer

Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.