Medewerkerspensioenregeling,
milieuschade, publiekstrekkerrisico

nieuwsbrief Confido Zakelijk april 2010nieuwsbrief Confido Zakelijk april 2010
nieuwsbrief voor ondernemers                                             januari 2010

Onderwerpen


Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41
info@confidozakelijk.nl
www.confidozakelijk.nl

zekerheid voor onderneming en ondernemer

Informatie geven én krijgen


ga naar het reactieformulier

Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van Confido Zakelijk. Een nieuwsbrief die 6 maal per jaar verstuurd zal worden en u informeert over uiteenlopende onderwerpen. U bent vrij deze nieuwsbrief binnen uw bedrijf of aan andere relaties door te sturen. Stelt u geen prijs op ontvangst, dan kunt u zich hier afmelden.

Bij de inrichting van de collectieve pensioenregeling hebt u als werkgever veel keuzes te maken. En daarna begint het pas: uw medewerkers moeten worden geïnformeerd. Uit recente onderzoeken blijkt dat medewerkers in het algemeen slecht op de hoogte zijn van hun pensioen.
Wat u daar als werkgever aan kunt doen? Dat leest u in deze nieuwsbrief, waarin wij in twee artikelen dieper op dit actuele onderwerp ingaan. Ook vindt u informatie over de milieuschade verzekering. En hebt u wel eens van het publiekstrekkerrisico gehoord? In sommige gevallen kan dit namelijk veel invloed op uw bedrijf hebben...


Informeer uw medewerker over zijn pensioen


informeren

Het pensioen is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. De Pensioenwet stelt steeds strengere eisen aan de communicatie over het pensioen. Uw medewerker heeft recht op duidelijke informatie over de pensioenregeling en de eventuele aanvullende mogelijkheden. Dit gegeven wordt nog eens versterkt door alle recente onderzoeken.

Begin van dit jaar rondde de Commissie Goudswaard op verzoek van Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar onderzoek af. Zij hebben onder andere onderzocht of we in de toekomst met ons huidige pensioenstelsel nog wel goed rond kunnen komen.
Eén van de meest belangrijke bevindingen is dat de premies die nu betaald worden door werknemer en werkgever gebaseerd zijn op de lagere levensverwachtingen. We mogen er op rekenen steeds ouder te worden, maar hierdoor zijn de huidige premies te laag om het huidige uitkeringsniveau te handhaven. Een advies dat hieruit voortvloeit is dan ook: informeer de deelnemers op een begrijpelijke manier over de hoogte van hun pensioen én de mogelijkheden dit aan te vullen.

Deze aanbeveling is nog belangrijker in het licht van een ander recent onderzoek van het Ministerie van Financiën, waaruit blijkt dat 66% van de Nederlandse werknemers geen idee heeft van zijn eigen pensioenopbouw. U kunt zich voorstellen dat er veel mensen teleurgesteld gaan worden. En dat terwijl dit helemaal niet nodig is bij een tijdige constatering. Dan is er namelijk nog genoeg tijd om een goed pensioen op te bouwen en zo verzekerd te zijn van een financieel onbezorgde oude dag.

Als werkgever hebt u een belangrijke rol in de voorlichting van het pensioen van uw medewerker. Wanneer u hier actie in onderneemt draagt dit bovendien bij aan de integriteit en kwaliteit van u als werkgever. Wij willen u hier uiteraard bij helpen. Sterker nog, wij zijn beter en sneller in staat om uw medewerker zo te informeren dat u uw tijd kunt besteden aan waar u goed in bent: het runnen van uw bedrijf.

top

Milieuschadeverzekering


milieuschade

Groen is in. U komt het overal tegen. In het nieuws worden we er dagelijks mee geconfronteerd. Ook zien we reclames waarin onder andere de fabrikanten van wasmiddelen en auto’s hun milieubewustzijn aanprijzen. En terecht, want van een schonere wereld worden we allemaal beter.

Ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen is de trend. En ook u draagt daaraan uw steentje bij. Zo verstuurt u zo min mogelijk fysieke post, dat scheelt papier. Ook houdt u rekening met de hoeveelheid energie die u gebruikt. En mocht er nou iets mis gaan waarmee u het milieu belast, dan hebt u daarvoor wellicht al een milieuschadeverzekering afgesloten. Dit past niet alleen in het plaatje van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het verzekert u ook tegen flinke financiële risico’s. Een milieuschadeverzekering? We leggen het u hieronder kort uit.

Het ene bedrijf is het andere niet. Uw bedrijf loopt wellicht minder risico op milieuschade dan dat van uw buurman. Toch, milieuschade is zo opgelopen. Denkt u eens aan asbest dat vrijkomt bij een brand. Of aan het bluswater dat door de brand is verontreinigd. Dat kan u zomaar € 60.000 kosten. En ieder bedrijf werkt met schoonmaakmiddelen die verontreiniging kunnen veroorzaken.

Zo zijn er nog veel meer simpele zaken die een milieuschadeverzekering voor ieder bedrijf aantrekkelijk maken. Daarbij is het zo dat veel verzekeraars deze dekking uit de brand- en AVB polissen hebben geschrapt. Maar u hebt wel een wettelijk saneringsplicht.
Een milieuschadeverzekering biedt dus uitkomst. Het verzekert u tegen de financiële gevolgen van milieuverontreiniging. Het dekt de schade op uw eigen terrein, maar ook bij klanten. Denkt u eens aan een hovenier die bij zijn klant een ongelukje krijgt met zijn onkruidbestrijdingsmiddelen.

Wij vertellen u graag meer over deze verzekering. Neemt u daarom eens contact met ons op, dan kunnen wij u bijvoorbeeld aangeven wat er wel en niet onder de dekking valt. En u geeft een mooi vervolg aan uw maatschappelijk verantwoord ondernemen.

top

De inrichting van een collectieve pensioenregeling
collectieve pensioenregeling

Als u een startende ondernemer bent, of ineens groeit van een eenmansbedrijf naar een bedrijf met een aantal vaste werknemers, komt u voor vele uitdagingen te staan. Eén daarvan is de collectieve pensioenregeling. We kunnen ons voorstellen dat u hier niet op zit te wachten: veel werk en het nemen van moeilijke beslissingen. Maar het is wel belangrijk dat u de juiste beslissingen maakt, deze werken namelijk nog lang door in de toekomst van uw bedrijf en in die van uw medewerkers.

De werknemer wijst het pensioen aan in de top 5 van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden, in verschillende recente onderzoeken. Nóg een reden om hier de nodige aandacht aan te besteden en daardoor te profileren als aantrekkelijke werkgever. Waar moet u dan op letten bij de inrichting van uw pensioenregeling? We geven u alvast een aantal voorbeelden. Wat er voor uw bedrijf écht belangrijk is, kunnen we pas bepalen in een gesprek waarbij u ons vertelt over uw toekomstplannen, verwachtingen en wensen.

De gemiddelde leeftijdsopbouw van uw medewerkers is bepalend voor de inrichting van de pensioenregeling. Zo ook het te verwachten verloop. Wilt u de pensioenregeling uitvergroten tot een royale secundaire arbeidsvoorwaarde? Dan kunt u een premievrij pensioen aanbieden: u betaalt in dat geval alle premies voor het pensioen van uw medewerker. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een constructie waarbij zowel de werkgever als de werknemer premie afdraagt. Welke pensioenregelingen wilt u standaard meenemen en welke wilt u optioneel maken? Het ouderdomspensioen is vaak standaard, maar wat doet u met het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen?

Collectieve pensioenregeling, het woord zegt het al. Het is een regeling die voor al uw medewerkers geldt. Wanneer u in de toekomst gaat groeien is het minder makkelijk om wijzigingen aan te brengen op basis van individuele behoeften. Laat u daarom goed voorlichten over de mogelijkheden. Maak een afspraak met ons, wij stellen de juiste vragen die u leiden naar goede toekomstvaste keuzes. Zo verzekert u uw bedrijf van een passend pensioenpakket en uw medewerkers van een onbezorgde tijd na hun pensionering.

Wanneer we samen tot een passende regeling zijn gekomen ondersteunen we u ook bij de implementatie en de communicatie van de regeling bij uw medewerkers. Uit een recent onderzoek van het Ministerie van Financiën blijkt dat tweederde van de medewerkers geen idee heeft van zijn pensioenopbouw. Wij zorgen ervoor dat dit uw medewerkers niet hoeft te overkomen. We behandelen hun individuele vragen, zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijfsvoering.

top

Publiekstrekkerrisico. Wat is dat?
publiekstrekkerrisico

Bij een verwoestende brand in een winkelcentrum denk je in eerste instantie aan het risico van de eigenaren en exploitanten van de winkels. Hun voorraden en winkelinrichting gaan letterlijk in rook op en er is voorlopig geen handel. Wist u dat er nog meer partijen kunnen zijn, die door de ramp schade lijden?

Het winkelcentrum is na de brand niet meer de publiekstrekker die ze was. Veel winkels zijn gesloten en de omgeving heeft een andere uitstraling gekregen. Winkelende consumenten zullen liever ergens anders heengaan. Kortom ondernemingen in de buurt van de rampplek lopen omzet mis. Het publiekstrekkerrisico is de schade die u als ondernemer lijdt, doordat een publiekstrekker in de buurt van uw zaak, door bijvoorbeeld brand, verloren gaat.

Gelukkig kunt u zich verzekeren voor het risico van de teruglopende winst als gevolg van een gedekte gebeurtenis bij een publiekstrekker. Dit kan in een subrubriek op een bedrijfsschadeverzekering. Het is geen scenario waar u dagelijks mee bezig moet zijn. Maar het is wel belangrijk om er eens bij stil te staan en er de juiste maatregelen voor te treffen. Wij ondersteunen u daar graag bij.

top

Disclaimer

Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of  onvolledigheid van de informatie.