Wisselende voorraden, incoterms,
WIA en de kredietverzekering

nieuwsbrief Confido Zakelijk januari 2010nieuwsbrief Confido Zakelijk januari 2010
nieuwsbrief voor ondernemers                                                         januari 2010
Onderwerpen CONFIDO ZAKELIJK

Postbus 227

4530 AE Terneuzen
(0115) 61 54 41
info@confidozakelijk.nl
www.confidozakelijk.nl

zekerheid voor onderneming en ondernemer

Bij zijn en bijhouden

ga naar het reactieformulier
Heeft u ook moeite om alle ontwikkelingen die op u afkomen als ondernemer bij te houden? Het is bijna onmogelijk. Als uw assurantie tussenpersoon maken wij het u daarom graag iets makkelijker. Speciaal voor u hebben wij deze nieuwsbrief ontwikkeld, waarmee wij u regelmatig op de hoogte zullen brengen van relevante ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld het verzekeren van voorraden, de WIA, de kredietverzekering en transportverzekeringen. Dat zijn de onderwerpen in deze editie. Mocht u nog vragen hebben, n.a.v. deze nieuwsbrief, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Zo bent u op het gebied van deze onderwerpen in ieder geval weer helemaal bij.

Ook wisselende voorraden zijn makkelijk te verzekeren

voorraad
Wanneer uw bedrijfsactiviteiten wijzigen heeft dat mogelijk gevolgen voor uw voorraden. Dit kan dan op zijn beurt weer gevolgen hebben voor uw inventaris- en goederenverzekering. Op een dergelijke verzekering wordt de inventaris (ook wel bedrijfsmiddelen genoemd) verzekerd. Het kan hierbij gaan om kantoorinventaris, machines, gereedschappen, enz. Daarnaast zijn goederen verzekerd, zoals handelsgoederen, grondstoffen, halffabricaten, enz. Veelal wordt gekozen voor een uitgebreide dekking, zodat er naast schade door brand, ontploffing en blikseminslag ook dekking is tegen vormen van waterschade, inbraak, storm, enz.

Goederenvoorraden binnen uw bedrijf kunnen aan verandering onderhevig zijn. Soms is er een grote voorraad aanwezig en op andere momenten is er slechts een beperktere voorraad aanwezig. Vervelende bijkomstigheid hiervan is dat er in bepaalde perioden van het jaar teveel verzekerd is en in een ander deel van het jaar te weinig, met alle gevolgen voor de premie en de schadevergoeding in geval van schade. Afhankelijk van het moment waarop de schade ontstaat kan er immers sprake zijn van onderverzekering.

Hier is een oplossing voor! De voorraden van een bedrijf kunnen worden verzekerd op een declaratieverzekering, dit is een heel praktische oplossing voor bedrijven met sterk wisselende voorraden. Er wordt een verzekering gesloten waarop een maximum verzekerd bedrag wordt vermeld. Hierover wordt de premie in rekening gebracht. Daarna geeft het verzekerde bedrijf maandelijks, op een afgesproken dag, de voorraad op dat moment door aan de verzekeraar. Dit noemen we declareren. Aan het eind van het verzekeringsjaar wordt definitief afgerekend aan de hand van het gemiddelde van alle gedeclareerde bedragen.

Wij kunnen uw polis om laten zetten in een declaratieverzekering, dit scheelt een hoop zorgen. Hebt u als ondernemer ook met wisselende voorraden te maken? Neem eens contact met ons. Wij onderzoeken graag of een dergelijke verzekeringsvorm voor u ook een oplossing is.

Welke pijn lijdt de ondernemer door de WIA?

aangepaste werkplek
Op 1 januari 2006 is de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) van kracht geworden. Deze wet is in de plaats gekomen van de aloude WAO. Deze nieuwe wet legt een grotere verantwoordelijkheid bij werknemers en werkgevers als het gaat om het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Zoals de verplichting om de re-integratie van de werknemer te verbeteren. De wetgever hoopt zo de toestroom van langdurig arbeidsongeschikten te beperken. Een ander doel is om het voor de arbeidsongeschikte aantrekkelijk te maken zijn resterende arbeidscapaciteit daadwerkelijk te gebruiken om een baan te zoeken die hij toch kan uitvoeren.

Heeft de invoering van de nieuwe wet succes gehad? Het lijkt van wel. Zowel het aantal uitkeringen als de hoogte van de uitkeringen is afgenomen. Eigenlijk is dat logisch, want bij de WAO moest men minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn en bij de WIA ligt die ondergrens bij 35%. De werknemer moet bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% in principe gewoon in dienst blijven. De werkgever moet aangepast werk zoeken of voor herscholing zorgen. En daar ligt het probleem. Hieraan zijn voor de werkgever nogal wat kosten verbonden. Zoals het aanpassen van de werkplek, de kosten van scholing en re-integratie. Daarnaast kan de werkgever mogelijk op grond van CAO-bepalingen verplicht zijn het loonverlies van zijn werknemer door de arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk en gedurende een bepaalde periode te compenseren. Veel ondernemers hebben van deze gevolgen geen weet. Zeker voor kleinere ondernemers kan dit aardig wat pijn veroorzaken.

Er zijn mogelijkheden deze risico’s af te dekken door WIA-aanvullingsverzekeringen. Voor het hierboven beschreven risico is de WIA-compensatieverzekering ontwikkeld. Er bestaan twee varianten. De kortlopende en de langlopende variant. De kortlopende kan dienen als compensatie voor de kosten die de werkgever maakt. De langlopende wordt meestal gebruikt als compensatie voor de loondoorbetalingverplichtingen van de werkgever.


Misschien hebben wij u als werkgever aan het denken gezet. Neemt u dan eens contact met ons op. Samen met u analyseren wij dan tegen welke problemen u kunt aanlopen en wat de meest passende oplossing is.
  top
Transportverzekering en incotermsvrachtvervoer
Een groothandel in elektronica heeft een goederentransportverzekering gesloten. Het bedrijf doet veel zaken met fabrikanten uit Japan en de daar aangeschafte zaken worden verzekerd op de transportverzekering. Periodiek worden de in Japan gekochte zaken aangemeld voor de verzekering, op het moment dat ze klaar staan om te worden verzonden naar Nederland. De gedeclareerde zaken zijn dan tijdens het transport, vanaf dat ze in Japan in het magazijn van de fabrikant worden opgetild tot het moment dat ze bij de groothandel worden neergezet, verzekerd tegen allerlei schadegevallen.

Op een bepaald moment declareerde het bedrijf geen transporten meer vanuit Japan. De eigenaar van het bedrijf nam contact op met zijn inkoopafdeling en het bleek dat de betreffende transporten niet meer hoefden te worden verzekerd. De fabrikanten werkten nu met andere incoterms (leveringsvoorwaarden) en werden de goederen geleverd op basis van CIF Rotterdam (Costs, Insurance, Freight).

Leveringscondities zijn afspraken tussen koper en verkoper, waarin wordt bepaald op welk moment het risico over gaat van de verkoper op de koper. Ook wordt afgesproken welke kosten van het transport voor wiens rekening komen. Wanneer de goederen worden geleverd op basis van CIF, dan gaat het risico op de koper over op het moment dat de goederen aan boord van het zeeschip gaan. Bij CIF wordt echter ook bepaald dat de verkoper voor een transportverzekering zorgt. Dus ogenschijnlijk had de afdeling inkoop gelijk.

Toch is dat niet helemaal waar. Wij zijn van mening dat er wel degelijk dekking moet zijn op de eigen transportverzekering. CIF Rotterdam wil namelijk zeggen dat de verkoper een verzekering sluit die dekking biedt tot de goederen in de Rotterdamse haven aankomen. De rest van het transport is niet meer verzekerd. Daar komt bij dat de dekking van de transportverzekering die de verkoper sluit minimaal kan zijn. Bovendien is de winst die de koper op de goederen kan maken niet meeverzekerd. Zijn eigen transportverzekering kent een uitgebreide dekking en ook de winst is meeverzekerd. Al met al dus een goede reden om de transporten wel op de eigen transportverzekering aan te melden. 

De relatie tussen incoterms en de transportverzekering is soms lastig te begrijpen. Onze deskundige medewerkers weten er alles van en kunnen u volledig informeren. Dus hebt u vragen over uw transportverzekering en de gebruikte incoterms, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.
Economische crisis? Kredietverzekering!debiteurenbeleid
Dat de economische crisis veel bedrijven in het nauw brengt is allang geen nieuws meer. U zult dit ongetwijfeld ook merken in uw debiteurenbeheer. Betalingen komen steeds later binnen en in het ergste geval betalen klanten helemaal niet meer. De kredietcrisis geeft een goede aanleiding om eens kritisch te kijken naar de kredietverzekering.

Ondernemen brengt risico’s met zich mee, ongeacht uw bedrijf of de branche waarin u actief bent. Natuurlijk wilt u deze risico’s tot een minimum beperken. Eén van de grootste risico’s die u loopt is insolventie of non-betalingen van uw klanten. En zeker in een tijd waarin het economisch wat stroever gaat en de overheid de portemonnee trekt voor een aanvullende staatsverzekering voor kredieten (juni 2009), neemt dit risico hand over hand toe. Niet een prettig idee.

Een kredietverzekering kan uitkomst bieden. De meeste verzekeraars geven u in de eerste plaats inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers, via toegang tot een grote database. Voorkomen is beter dan genezen. Daarnaast kennen de meeste polissen een incassoservice. Uw kredietverzekeraar incasseert de openstaande vorderingen voor u. U heeft een partner bij uw debiteurenbeheer. Wanneer uw klanten de facturen dan echt niet meer kunnen betalen, dan bent u via uw kredietverzekering hiervoor verzekerd.

Een kredietverzekering bestaat uit onderdelen die u combineert. Zo kunt u kiezen voor een verzekering per transactie of per debiteur, een omzetverzekering of een kredietverzekering voor buitenlandse debiteurs. U kiest de onderdelen die u nodig heeft. Zo bent u op maat verzekerd. Wij helpen u graag bij het combineren van de meest optimale dekking van uw kredietverzekering. Neem contact met ons op over hoe u uw debiteurenrisico beter kunt beheren.


Diisclaimer
Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.